УПРАЖНЕНИЯ

февруари 10, 2008

Упражнения за защита
Упражненията са разработени отWASPS Academy

·  Тичане и пласиране в защита

·  Упражнения за блокиране в предсезонната подготовка

1ви Пример: Пласиране
Описание:

·  От висок старт

·  Тръгване от върха на триъгълника

·  Треньорът извиква цвета или номера на съответния конус.

·  Играчите спринтират към указания конус, след което се връщат на стартова позиция

·  При втори сигнал от треньора, играчите спринтират 5 м. напред

Основни моменти:

·  Бързо тичане с малки стъпки

·  Балансирана стойка

·  Контролиран ритъм

·  Погледът е напред

·  Експлозивен старт на 5-метровия спринт

2ри Пример: Подреждане в линия.
Описание

·  Първият играч тръгва напред, влиза в щита и се връща диагонално до стартова линия.

·  Следващият играч заема първото място в линията и двамата с първия тръгват напред, като първият влиза в щита, а вторият блокира чувала, после двамата се изтеглят назад към линията.

·  В линията се включва трети играч, тримата тръгват, като първият този път пада върху топката.

·  Упражнението продължава докато в линията се включат всички играчи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запазване на топката при контакт
Ball Retention in Contact

Запазване на топката при контакт

Цели:
Запазването на топката при контакт е основен фактор в успешната игра. Мястото на блокажа е една от малкото зони в които двата отбора се борят за спечелване на топката и следователно има основно значение за нейното запазване, контролиране и бързина на освобождаване, което не позволява на противника да забавя или спира атаката.

В следващите няколко издания ще разгледаме начините за трениране на осигуряване и запазване на топката в ситуация на блокаж.

5 ключови фактора за запазване на топката:

Налагане собствени условия при контакта

Позиция на топката при контакта

2 ръце върху топката

Динамичен тласък с краката

Комуникация с подкрепящите играчи

Следните упражнения за напредване с топка са част от усвояването на запазване притежанието от всички нива играчи.

Запазване на топката в контакт:

Упражнение 1: Владеене на топката по време на контакт.
Играч с топка срещу защитник – 1 на 1

  • Цел: да се запази топката при контакта
  • Екипировка: 1 топка / 1 щит / 1 конус
  • Организация:
   • Играчът с топката и защитникът с щита са един срещу друг на разстояние 2 метра
  • Упражнение:
   • Играчът вдига топката от земята и тръгва приведен към защитника с щита, като се опитва да го изтласка на 3 метра зад неговата линия.
   • След 5 опита ролите се разменят.
  • Продължителност: 10 минути
  • Основни умения:
   • Стабилен и широк разкрач при контакт
   • Топката се държи в ръката която НЕ е от страната на контакта с противника
   • Динамично тласкане с краката
   • Приведена стойка при контакта
   • Гърбът е прав, за да се използва максималната сила на краката
   • Приклякване при тласъка
  • Основни грешки:
   • Играчът влиза в защитника с рамото на ръката в която носи топката
   • Няма тласък с краката
   • Лошо оставяне на топката

Упражнение 2: Владеене на топката по време на контакт.
Играч с топка срещу защитник – 1 на 1

  • Цел: да се запази топката при контакта
  • Екипировка: 1 топка / 1 щит / 1 конус
  • Организация:
   • Играчът с топката и защитникът с щита са един срещу друг на разстояние 2 метра
  • Упражнение:
   • Играчът вдига топката от земята и тръгва приведен към защитника с щита, като се опитва да го изтласка на 3 метра зад неговата линия, пада на земята и оставя топката с две ръце далеч от тялото.
   • След 5 опита ролите се разменят.
  • Продължителност: 10 минути
  • Основни умения:
   • Стабилен и широк разкрач при контакт
   • Топката се държи в ръката която НЕ е от страната на контакта с противника
   • Динамично тласкане с краката
   • Приведена стойка при контакта
   • Гърбът е прав, за да се използва максималната сила на краката
   • Приклякване при тласъка
   • След като напредне, играчът пада на земята и поставя топката далече от тялото си. Топката се поставя на земята с 2 ръце
   • Когато играчът е на земята, неговият гръб трябва да бъде успореден с гол-линията. По този начин топката се поставя далече от тялото и към собствените съотборници. Топката се поставя на земята с изпънати ръце.
  • Основни грешки:
   • Играчът влиза в защитника с рамото на ръката в която носи топката
   • Играчът пада на земята веднага след  контакта. Липсва тласък с краката
   • Играчът губи контрол над топката при падане на земята
   • Неправилно оставяне на топката
   • Топката се хвърля и се губи от контрол

 

 

Запазване на топката в контакт.
Основен контакт / спонтанна схватка

Упражнение:

 • Запазване на топката при контакт. ‘Формиране на сп. схватка / Бързо вадене на топката’

  Предназначение:
 • Отработване на уменията по запазване на топката в контакт с противника, по време на блокаж / топка на земята и за първия играч от подкрепата, който незабавно да изчисти защитника.


База:

 • 3 играчи, 1 топка, 1 щит (ако има), 3 конуса

  Времетраене:
 • 15 минути (по усмотрение на треньора)

  Организация:
 • Разделете играчите в групи по трима
 • Играч с топката и защитник с щит са на 2 метра един срещу друг
 • Подкрепящият играч застава на 1-2 м. зад играча с топката
 • Използвайте за целта 5-метровия коридор покрай тъч-линията, като маркирате с конус средата на коридора.

  Описание:
 • Играчът с топката тръгва в ниска позиция и настъпва към защитника с щита.
 • Изтласква го 3 м. назад
 • 1вият подкрепящ се сглобява за играча с топката (дясна ръка за дясна ръка/лява ръка за лява ръка – виж видеоматериала) и тласка напред. Това създава „мини-маул“ с двама атакуващи срещу един защитник
 • Когато подкрепящият извика „ДОЛУ“, играчът с топката пада на земята и оставя топката далеч от тялото си, като не я изпуска от контрол.
 • Подкрепящият продължава да тласка защитника и да го отдалечава от топката

  Основни умения:

 • Силен тласък с краката
 • Контролиране на топката при контакта
 • Играчът трябва да носи топката под мишница в далечната ръка. Ако той влезе в защитника с ляво рамо, тогава трябва да носи топката под дясната си мишница. Подкрепящият се сглобява за ръката носеща топката.
 • Контролът над топката в момента на контакта е по-сигурен, ако тя е обхваната едновременно както влизащия, така и подкрепящия.
 • Подкрепящият не изчаква съотборника да влезе в защитник, а се стреми максимално бързо да достигне точката на контакта
 • Комуникация между играча с топката и подкрепящия
 • Оставяне на топката на земята. Топката се държи с две ръце и далеч от тялото
 • Стабилна позиция на тялото и мощен тласък от страна на подкрепящия

  Често срещани грешки:

 • Играчът с топката пада на земята, веднага след контакта с защитника
 • Липса на тласък напред
 • Играчът губи контрол над топката
 • Подкрепящият закъснява и защитникът вече е повалил играча с топката на земята
 • Играчът влиза в защитника с ръката носеща топката. Това много затруднява подкрепящия играч и освобождаването на топката
 • Лошо оставяне на топката на земята
 • При падане, играчът изхвърля топката и я губи от контрол
 • При падане, играчът стиска топката до тялото си и не я предоставя за игра

  Справки с Правилника:
  ­ Закон 15: Блокиране. Повален играч с топката
  ­ Закон 16: Спонтанна Схватка
  ­ Закон 17: Маул

  Съвети към треньора:

 • Най-важният приоритет е безопасността на играчите
 • Проверете дали всички носят гума за уста, каска и предпазители за раменете.
 • Осигурете достатъчно пространство за отделните групи
 • Това е упражнение с пълен контакт, стимулирайте защитниците към по-твърда съпротива
 • Развитие на упражнението: в зависимост от възрастта и уменията на играчите
  1. Продължете упражнението без щит
  2. Карайте защитникът, при блокиране да обръща играча с топката и да пречи по всякакъв начин на нейното освобождаване. Ако разполагате с тренировъчен костюм за блокажи, непременно го използвайте в това упражнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение за подаване в линия

Екипировка: 4 топки. 8 играчи

Основно предназначение:

 • Максимално бързо раздаване на топката по линията с точни пасове и без изтърване.

  Приложение:

 • Разгряващо упражнение
 • Техника за подаване под натиск
 • Упражнение за „въздух“

  Организация:

 • Подберете правоъгълно пространство, според възрастта и техническите възможности на играчите
 • Разположете „деветките“ в колона на 5 метра един от друг.
 • Останалите играчи се подреждат в диагонал на 2-3 метрра един от друг.

 

Същност:

 • Първият подава по линията и дублира за да получи топката от последния, междувременно вторият играч получава следващия пас от втората „деветка“.
 • След получавана на топката от последния игра, дублиращият я оставя на земята
 • След като и последната „деветка“ остави топката на земята, линията се обръща кръгом и повтаря упражнението в обратна посока
 • Разменяйте играчите, докато всеки мине през всички позиции


Основни фактори

Стойка:

  • Външният крак е напред така че играчът да тича направо, а не настрани.
  • Ръцете са протегнати за да поемат топката пред тялото.

 

Бърз пас:

  • Топката се поема далеч пред тялото.
  • Поглед към целта.
  • Бърз замах пред тялото
  • Натиск с външния крак, за да се предаде скорост на топката.

Прецизност:

  • Пръстите посочват целта при освобождаване на топката.
  • „Целта“ е точката между кръста и гърдите.
  • Скоростта и „уловимостта“ на паса се определят от разстоянието между подаващия и получаващия.

След подаване:

  • Ръцете/пръстите следват посоката на топката.
  • След освобождаването на топката, подаващият се концентрира в следващата подадена към него топка

Усложняване:

 • Увеличете линията с още един играч
 • Увеличете разстоянието между играчите
 • Намалете дистанцията на паса
 • Намалете разстоянието между „деветките“ за да се увеличи натискът върху подаващите
 • Увеличете броя на повторенията – тип совалка – 3,4,5 отивания и връщания
 • Добавете фактора време – максимален брой точни подавания за даден период.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как 10 да създаде повече пространство

Основен проблем: повечето деветки не могат да дават дълги пасове, и тогава 10 трябва да създава повече пространство.

Известно е че колкото по-разгънат стои 10, толкова по-добре. По този начин противниковият фланкер трябва да пробяга по-дълго разстояние за да го блокира, което отваря по-голяма пространство за вътрешния център, а противниковият 10 не се изнася настрани за да го покрива. Предлагаме три начина по които 10 да създаде пространство, независимо от късия пас на деветката.

В тази част от двете серии се акцентира върху ЪГЪЛА на тичане, за да се създаде повече пространство.

10 може да тича под три различни ъгъла от паса на деветката.

Тичане към паса

 

10 тича към топката подадена от деветката. Тази посока е доста необичайна. Пространството се създава от външната страна на 10. Крилото от схватката ще трябва да тръгне към 10, а противниковият 10 вероятно ще се изнесе в страни, или другият вариант е да тръгне право напред. Още по-ефективно е ако 10 получи топката докато тича право напред и след това да тръгне навътре. Пас – обикновен или връщащ – към навлизащ играч може да се окаже много ефективен. Виж Фиг. 1.

Тичане право напред

10 тича право напред. Това е най-елементарния начин за създаване на пространство, но добре организирана защита може лесно да се противопостави.

10 навлиза умишлено в празнината между крилото и противниковия 10. когато единият от тях или и двамата се насочат към него, той подава в пространството.

При къс пас от страна на деветката, тази стратегия няма да има голям ефект, главно поради тясната празнина между крилото и 10.
Виж Фиг. 2.
 Изнасяне

10 се отдалечава повече от обикновеното при паса от 9. Това е най-необичайния ъгъл. Необичаен, защото 10 трябва да тича по права линия, за да не изяжда пространството на останалите бекове.

Но понякога в играта се налага топката да се раздаде до крилото, който разполага с повече пространство за да заобиколи и премине през своя персонален противник. Целта на това изнасяне е да създаде това пространство.

Създаване на пространство чрез изнасяне встрани.

10 получава топката докато тича към външната страна на противниковия 10. След това разширява ъгъла и се насочва към вътрешното рамо на противниковия вътрешен център. Противниковият 10 се е изнесъл доста встрани, а противниковият вътрешен център трябва да блокира бягащия към него 10. В последния момент 10 изправя посоката и навлиза в пространството между 10 и 12 (виж Фиг. 3).

 

Открива се пространство между крилото от схватката и 10 (тъй като крилото от схватката има да пробяга по-дълго разстояние), както и пространство между противниковите центрове 12 и 13. Късо подхвърляне към спринтиращ по права линия играч (коеот е по-сигурно и ефективно от кръстосан пас), дава доста голям шанс за пробив, ако изнасянето е изпълнено добре.

Ако вашата деветка не може да прави дълги пасове от отсъдена схватка, тогава вашата десетка ще трябва с всичките си умения да създава повече пространства, не само за себе си, но и за останалите три-четвъртници.

По-горе видяхме как 10 може да създаде повече пространство чрез тичане към топката, по права линия или чрез изнасяне, след получаване на топката от отсъдена схватка. Ето и още два, почти забравени начина за създаване на пространство.

1. Дълбоко или плитко нареждане

Под дълбоко нареждане разбираме дълбочината на позицията на 10 спрямо линията на преимущество. Колкото по-близо е той до линията на преимущество, толкова по-плитко е неговото подреждане.

При дълбоко подреждане

 •  Линията има повече време за раздаване на топката.
 • Ако отборът ще атакува с външното си крило, или след външния си център, 10 трябва да се нареди по-дълбоко.
 • За защитниците е по-трудно пресират в права линия, тъй като някой от тях може да изпревари останалите и да създаде празно пространство за атака.
 • Десятката има по-добър поглед пред себе си и при нужда, да промени първоначалната задача.

Плитко подреждане

 • Подходящо при атака в близост до източника на топка, тъй като всички са подредени близо до линията на преимущество.
 • Защитниците имат по-малко време за да реагират на задачата.
 • Защитниците имат по-малка възможност за разгъване и покриване на страничното пространство.
 • При по-плитко нареждане, 10 няма много пространство и възможности за реакция.
 • Плиткото нареждане е по-подходящо за 10, който има бърз старт от място (демараж) или ръстово превъзходство.

Нашият съвет е 10 да сменя дълбочината на своята позиция. Ако топката трябва да стигне по-далеч в линията, подреждането е дълбоко. Различните позиции на 10 объркват допълнително защитата.

  1. Промяна на скоростта при получаване на топката

   Промяната на скоростта (забавяне) след получаване на топката е доста подценяван способ за създаване на пространство около 10 и неговите съотборници. Този метод създава необходимото пространство, тъй като в повечето случаи, всички защитници от линията пресират с еднаква бързина. Когато 10 получи топката на скорост и почти спре на място при нейното подаване, това създава впечатление у противниците, че получаващият също ще забави темпото, докато той всъщност я получава на пълна скорост.

 

Стратегии при противников централен удар

При толкова много отбелязани точки в английското първенство и в Супер 14, отборите ще трябва да се замислят как да играят след възобновителните удари.  Как стоят нещата във вашия отбор, имате ли идея какво да правите след овладяване на топката? Нека погледнем какво предприемат повечето отбори след овладяване на топката от централен удар!

В играта винаги се налага да приемате начален удар. От една страна това е възможност, а от друга е риск, тъй като неувереното овладяване може да доведе до психологически авантаж за противника. А всъсщност замисляли ли сте се какво да правите след това? Не разгледаме следните три варианта.

Първи вариант: късо и дълго

След овладяване на топката, № 9 подава или на играч от схватката или на № 10, който дава къс пас навън или навътре. Следва бърза спонтанна схватка и топката веднага се отдалечава далеч встрани.
Това може да се окаже доста ефикасно, тъй като защитниците заемат позиции от по-необичайна стартова ситуация и някои играчи могат да не се окажат по местата си, например 10 и двата центъра.


Втори вариант: леко навътре и след това в късата страна

След овладяването на топката, тя се придвижва под ъгъл навътре км центъра. Ако топката се намира на 15 м. навътре в полето, атаката може да се насочи в коридора между мелето и тъч-линията. Ако все още не се е освободила такава дистанция в късата страна, се тръгва за нова фаза пак от външната страна.По този начин отново ще има вероятност противниковите играчи да не са по местата си в късата страна, където бързите атакуващи четвъртници ще се изправят срещу по-бавните от тях схваткаджии.


Трети вариант: тотално разгъване

Веднага след овладяването, топката се придвижва далеч в страни. Девятката може дори да подаде през десетката, като важното в случая е да имаме готови играчи за това бързо раздаване. Всеки от отбора трябва да знае къде трябва да отиде топката и те просто се придвижват в страни за подкрепа. Играчът в центъра на терена решава дали да продължи раздаването или да шутира напред. Ако ще се рита, преследващите трябва да са повече от защитниците които отразяват шута.

 


Този вариант е ефикасен за отбори с добра техника на подаване.

Резервен вариант:

Всеки от вариантите се базира на това топката да се овладее и да се предприемат следващите действия. Ако нещо в хода на овладяването или на следващите действия не се получи, 9 и 10 трябва да имат План Б, т.е. шут в определена част на терена. Преследвачите трябва да са подготвени и за този план.

Несигурно овладяване на централен удар

След победата над Biarritz, талоньорът на Munster изказа разочарованието си, че неговият отбор не е спечелил жребия за начален удар. Посрещачите на Munster не си свършиха както трябва работата и противникът им поведе с есе в първите пет минути.

Нека анализираме основните елементи при приемане на централен удар.

1. Главният принцип е да разположите най-добрите хващачи за овладяване на удара, това не са непременно играчите от втора линия. Въпреки това, имайте пред вид, че най-високите играчи имат допълнително предимство.

2. Подкрепящите играчи трябва да комуникират с овладяващия. Те го/ги предупреждават за идващите противници и се сглобяват с него при овладяването на топката.

3. Хващащият трябва да обърне раменете си перпендикулярно на посоката от която идва топката. По този начин, ако не успее да хване топката, тя ще отиде назад. Освен това, заставайки по този начин, той заема солидна позиция срещу натискащите противници.

4. В самото овладяване има два елемента, които го правят трудно.

 • Първият е придвижването до мястото на хващане, където вече може да има и други съотборници, за това е нужно силно да се обадите, че ще хващате топката и да тръгнете към съответната позиция. Ако едновременно са се обадили двама поемащи, предимство има този който е по-назад, или по-близо то тъч-линията.
 • Вторият елемент е неувереността, поради приближаващия противник. Нашият съвет е: не се притеснявайте и поемете удара! Следващия път противникът или ще шутира към друг играч, или няма да бъде уверен в своя натиск, което вече е психологическа победа.

5. Ръцете са протегнати високо към идващата топка, поемат я и я притискат към тялото. Много полезен „трик“ за сигурно овладяване на топката е да концентрирате погледа си върху надписа на топката и да не го изпускате от очи, докато не сте я хванали сигурно с две ръце.
6. Освен това, не забравяйте, че повечето централни удари идват от ляво, така че основната ръка при хващането е лявата ръка. Следователно, ще ви бъдат от голяма полза упражнения за хващане на топката само с лявата ръка. За такива упражнения, използвайте минутите преди или след тренировката: подхвърляйте или шутирайте топката нагоре и се опитвайте да я овладявате само с една ръка, като не забравяте и правилната позиция на раменете и краката.

Хвърляне на тъч


Основна концепция: Хвърлянето се извършва с две ръце, като раменете остават на една линия. След като топката се отдели от ръцете, те продължават да следват нейната посока. Силата на хвърлянето се подава от коремните мускули и трицепсите.

Стойка:
(При дясна ръка) Десният крак е малко по-напред и сочи в посоката на хвърлянето, левият крак е малко по-назад, като коляното е почти изправено. Тежестта на тялото е върху десния крак, като дясното коляно пружинира за да поеме тази тежест. Кръстът е колкото се може по-изправен, а рамената са перпендикулярно на целта.

 


Хват:

(При дясна ръка) Дясната ръка държи топката малко по-назад от нейната среда, лявата ръка държи малко по-напред от средата, все пак това зависи и от предпочитанията на хвърлящия. Важното е по време на хвърлянето, по-слабата ръка да е пред водещата, тъй като водещата ръка се разделя последна с топката.


 

Начално положение:

Ръцете са отпуснати зад тила, лактите сочат напред за да изпънат коремните и триглавите мускули, и да гарантират по-голяма точност на хвърлянето. Тежестта на тялото е изнесена напред, и изпълняващият пази равновесие в очакване на знака за хвърляне.

Хвърляне:

Топката се хвърля по-скоро с меко, отколкото с рязко движение. При хвърлянето, на топката се предава въртеливо/спираловидно движение. При замаха на хвърляне, ръцете се разгъват плавно, а не рязко.

Завършек на хвърлянето:

След като топката напусне ръцете, те продължават да следват посоката на хвърляне – сочат целта на хвърлянето. Гърдите са открити и, а дланите и пръстите следват целта, като тежестта се пренася напред. Пръстите на ръцете се протягат напред към целта, като изпълняващия гледа през образувания от пръстите „прозорец“.

Подобряване на комуникацията (първа част)

Проследих внимателно финала за Европейската купа миналия уикенд. Въпреки шума на публиката се чуваше как играчите комуникират помежду си. Миналата седмица присъствах на тренировката един от финалистите. Тя се проведе на закрито и в основната си част бе насочена към комуникацията между състезателите докато топката е в игра.

Ако приемем, че в елитните отбори комуникацията играе основна роля, какво прави ние за да я подобрим на нашите тренировки?

Ръгби е уникална игра, тъй като почти в 50% от нея, подкрепящите играчи се намират зад съотборника с топката. Това поставя голям акцент върху комуникацията на тези играчи към този който носи топката. Добрите играчи от всичките нива, никога на мълчат в атака или в защита, те постоянно казват на съотборника къде се намират в подкрепа или кой противник са покрили в защита. В настоящия материал от Paul Tyler, ще видим как можем да подобрим комуникацията в атака.

Изграждане на комуникационна основа

Неизбежно, комуникацията е част от процеса на вземане на решения. При предприемане на действие, играчът с топката приема информацията визуално, физически, пространствено и слухово. За съжаления, играчът не разполага с много време, затова най-силният сигнал, трябва да е най-правилното решение. Следователно, за да се отработи ефикасна комуникация, трябва да се използват упражнения и ситуации за вземане на решения.

Езиковият фактор

Много от играчите използват различни сигнали за едни и същи ситуации. Например в защита, когато бековете трябва да се преместят с един човек по посока на раздаването, 12 вика „поеми другия“, а 13 вика „изнеси се навън“. Или 7 в подкрепа вика „задръж топката“, а 6 вика „изчакай“. различните сигнали могат лесно да объркат нещата; опитайте се да разработите кратки и единни сигнали за различните ситуации.

Начало на комуникацията

След определяне на сигналната система, тя трябва да влезе в употреба, така че да се запамети добре от всичките играчи – това не е лесно, тъй като играчите, когато са под натиск се връщат към старите си навици.

Започнете с елементарни упражнения с подаване, като подкрепящият играч трябва да съобщава страната в която иска пас (ляво, дясно), както и вида на подаването (дълбоко, плитко).

Изисквайте от играча с топката да не гледа къде подава, а да разчита и да се ориентира по получените сигнали.

Преминете към раздаване в линия – групи по четирима, като не позволявате на подаващия да гледа на къде подава. Подкрепящия играч съобщава ясно и точно своята позиция на играча с топката, „дълга дясно“ или „къса ляво“. Много е важно играчите да усъвършенстват комуникацията със съотборниците от съседните постове, така че в упражненията трябва а се пдоставя в едни и същи групи.

Комуникация в атака

Трите фигури показват последователните варианти на упражнение за комуникацията между играчите и вземане на правилното решение. Вариантите могат да се разиграват по правилата на тъч-ръгби (докоснат играч оставя топката на земята), тъч-ръгби2 (докоснат играч моментално подава топката), или на пълен контакт (с блокиране), в зависимост от нивото на играчите и натиска на отбраната. Следващият етап са мини-игрите (4 : 4, 5 : 5 и т.н.) в които играчите разиграват реални задачи/комбинации.

Елементарни правила на добра комуникация:

[1]. Играчите трябва да имат качествени предпазители за уста, които да не пречат на говоренето и комукикирането между тях.

2. Изисквайте комуникация при всички упражнение, независимо колко елементарни са упражненията.

3. Създайте ясна и елементарна комуникационна система.

4. Постоянно правете забележки на играчите които не комуникират, докато не възприемат този маниер и ползвайте тези които комуникират като положителни примери.

5. Карайте играчите да комуникират под натиск в реална игра.

6. Създайте си отборен „диалект“ от сигнали и се придържайте към него.

 

Към следващия материал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контраатака от шут

 


Въпреки че съвременната игра в международните и клубните срещи от високо ниво се характеризират с многофазово ръгби, играта на шут все още се използва като основна тактика.

 

След шута противникът не винаги преследва удара.

“Ударът с крак не може да бъде по-успешен от преследвачите” е разпространена треньорска максима, така че при връщащия шут тя може да се перефразира, “връщането не може да бъде по-добро от играчите в поддръжка”. Не само крайният бранител и крилата са тези които осигъряват поддръжка, колкото повече играчи се включат в нея, толкова по-добре.

Поддръжката не означава спринтиране назад към мястото на топката, а придвижване в стратегически важните пространства докато противникът упражнява своята преса след шутирането на топката.

По-бързите играчи трябва да се изтеглят зад лилнията на топката, но не непременно зад самата топка.

В някои отбори изискват от играчите да се насочат в определени части на терена, така че играчът който връща топката напред след като я е овладял от шут да има повече варианти.

По-бавните играчи от схватката трябва да се придвижат към предполагаемите места на контакт. Обикновено, това е централната част на терена.

Връщането на топката след шут зависи от предварително определена стратегия.

Играчите следва на се насочат възможно най-бързо към мястото където ще има нужда от тях.

Повечето големи отбори раздават топката по ширина с няколко дълги паса, като по този начин създават вариантите за действие.

 

След противников шут, 12, 13, 14 и 15 тръгват към топката. 12 и 13 тичат в посоката на противниковите преследвачи, като по този начин ги затрудняват, без да нарушават правилата. 11, 9 и 10 се насочват към определените места (Sточките на поддръжка) за да осигърят ширината”, така че 14 и/или 15 да имат възможност да отдалечат топката възможно по-бързо към другата част на терена. Играчите от схватката се насочват към PC – предполагаемата точка на контакта. Тя може да се определи и да им се посочи от 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

РЪГБИ ПРАВИЛА

февруари 10, 2008

РЕВИЗИЯ НА ЕДНА ЛЕГЕНДА

В двора на училището на английско градче Ръгби, се издига малък паметник, на който се мъдри следният надпис:

ТАЗИ ПЛОЧА
НИ НАПОМНЯ ЗА ПОДВИГА НА
УИЛЯМ УЕБ ЕЛИС
КОЙТО В ДРЪЗКО НАРУШЕНИЕ НА ФУТБОЛНИТЕ ПРАВИЛА
ОТ НЕГОВО ВРЕМЕ
ПРЪВ ВЗЕ ТОПКАТА В РЪЦЕ И ПОБЯГНА С НЕЯ
ЗА ДА ПОСТАВИ ХАРАКТЕРНИЯ ОБЛИК НА
ИГРАТА РЪГБИ
1823 г.

Това е оформило всеобщото мнение, че именно младият Елис е първооткривател на този по-малко разпространен вариант от футболните игри, за гордост на своите съграждани и радост на милиони хора по света. Дотам, че даже световният трофей носи неговото име – WEBB ELIS CUP.

Всъщност, за „подвига“ на младия Уилям, липсват всякакви документи или свидетелства на очевидци. По негово време, момчетата сами са определяли правилата преди началото на всяка игра, като често добавяли различни изменения. Самите ученици пишат в своите дневници, че всяка среща се е провеждала по различни правила.

Съществуват противоречиви факти за възникването на играта, но със сигурност, тя не е открита от Уилям Уеб Елис, който грабнал топката „в дръзко нарушение на футболните правила от негово време“. Става дума за 1823 г, когато носенето на топката под мишница е позволено в повечето училищни игри, а първата официална забрана за докосването на топката с ръце идва от Футболната Асоциация и то година след нейното създаване (1863 г.)

Как ли тогава се е родила легендата за дръзкия нарушител и кому е хрумнало да увековечава неговото нарушение?

През последната четвърт на XIX в. всеки тогавашен футболен клуб вече се е ориентирал – дали ще следва правилата на Футболната Асоциация, или тези на футбола от гр. Ръгби. Вече са факт и международни срещи. Може би популярността на играта е поласкала самочувствието на жителите от едноименното градче и неизбежно привлича любопитството на местни краеведи, като г-н Матю Блоксъм. През 1876 г. градският в. „Метеор“ открива форум за произхода и възникването на ръгби-футбола, където г-н Блоксъм описва това което е играл със съучениците си между 1813 и 1820 г. Няколко месеца по-късно, в следващата си кореспонденция, той за пръв път споменава и случката с Уилям Уеб Елис, която чул от неизвестно лице. Четири години по-късно, през 1880 г, Блоксъм преразказва събитието в поукрасен вариант.

В първата си дописка, твърди че тичането с топка в ръце е въведено в играта през 1828 г, когато училищен директор става д-р Арнълд.

По-късно, след допълнителни проучвания научава, че изменението (разрешението да се тича с топка в ръце) е било въведено през втората половина на 1823 г, след случката с един от приходящите ученици на име Уилям Уеб Елис.

През 1880 г, виждаме още една негова статия във в. Метеор:

„През втората половина на 1823 г. преди петдесет и седем години, без предварителна подготовка, се променя едно от правилата, което повече от всяко друго отличава Правилника на Ръгби училището от Правилника на Асоциацията (Ф.А.).

„Момче на име Елис, Уилям Уеб Елис, живеещо града, стипендиант,….. по време на футболна игра срещу отбора на горнокласниците, овладява топката с ръце. Според тогавашните правила, той трябвало да се изтегли назад колкото иска, без да изпуска топката, докато противниците му имали право да напреднат само до линията където е хваната топката, като нямали право да го атакуват, докато той не шутира топката или не я заложи на земята за да я шутира друг играч, тъй като головете по това време се отбелязвали именно чрез удари с крак, но когато топката докоснела земята противниците можели да атакуват. Елис за пръв път пренебрегнал това правило и след като хванал топката, вместо да се изтегли назад, се втурнал с нея към противниковата врата. Нямам сведения как това се е отразило на срещата, нито знам как останалите са реагирали на това нарушение, и кога се е наложило като постоянно правило.“

Минават години и през 1895 г, местното дружество на историците (Old Rugbean Society) решава да продължи проучванията, но за съжаление Матю Блоксъм вече не е между живите – той умира седем години по-рано.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА УИЛЯМ УЕБ ЕЛИС

Роден на 24 ноември 1806 г. в Салфорд, Ланкашир. Баща му служи като гвардейски драгун и загива в битката при Ла Албуера през 1811 г. Останала вдовица, г-жа Елис се мести в гр. Ръгби, с надеждата да осигури безплатно и добро образование на двамата си сина – Томас и Уилям. Младият Уилям бил прилежен ученик и добър играч на крикет – през 1825 г. той защитава цветовете на Оксфорд срещу Кеймбридж. След дипломирането си става пастор и завършва жизнения си път във френското градче Ментон, недалеч от Монте Карло на 24 януари 1872 г, без да има най-малка представа, че година по-рано е създаден Ръгби-Футболният Съюз – ръководният орган на играта, която вече е завладяла родните университети и задморските територии. В оскъдните данни от неговата биография обаче, не откриваме нито едно потвърждение на случката, която според днешните представи, е дала началото на ръгби-спорта. Едва 53 и 57 години по-късно, само един негов съвременник – Матю Блоксъм – заявява че чул тази история от неизвестно лице. Странно, защо не я научава от брат си, който е бил съвипускник на Елис.

КРАТКА СПРАВКА ЗА ИГРИТЕ С ТОПКА

Историята изобилства с примери за игри, като харпастум, кемп-бол, хърлинг и други, които имат доста прилики с днешния футбол или ръгби. В повечето от тях се играело с ръце и с крака, но имало и изключения като играта „скон“, където ритането на топката с крак не било разрешено. Следователно, не трябва да се питаме кога носенето на топката е било позволено, а кога то е било забранено.

През 1820 г, учениците от Ръгби едва ли са имали представа за историческите предшественици на тяхната игра. Ето какво пише Блоксъм в своите спомени:

„Събирахме се на поляната и двама от най-добрите играчи започваха поред да си избират съотборници. […] След първоначалния подбор, набързо разделяха и останалите които никой не искаше и ги пращаха да пазят вратата. Останалите извън отборите, можеха да отидат и също да пазят вратите. Някои от по-малките с готовност участваха в схватките, други предпочитаха да стоят по-изтеглени и да чакат някоя заблудена топка след удар с крак. Играта имаше малко и елементарни правила; отбелязвахме страничните линии на полето и никой нямаше право да тича с топка в ръце към противниковата врата. Играехме с крака, а не с ръце, имаше много спъвания, но малко мелета. Нямахме униформи за игра, учениците сваляха шапките и палтата си и ги струпваха близо до своята врата.“

Известната паметна плоча в училището е поставена през 1900 г. и като че ли заличава границите между мита и фактологията. Но докладът на градското историческо дружество е малко по-сдържан в преценката на събитията:
„От проучените факти, може да се направи заключението, че към 1820 г, играта на учениците от гр. Ръгби, е приличала повече на футбола от Асоциацията, отколкото на ръгби, но някъде между 1820 и 1830 г. е въведено разрешението за тичане с топка в ръце, което по всяка вероятност датира от втората половина на 1823 г, когато Уилям Уеб Елис демонстративно нарушил правилото и предизвикал (според Матю Блоксъм) широки дебати по този въпрос. Трябва да добавим, че „нововъведението“ не е възприето незабавно, а се налага постепенно и получава официален статус едва между 1830 и 1840 г, за да бъде окончателно „легализирано“ първоначално от „Bigside Levee“ (отбора на горнокласниците) през 1841-42 г. и в последствие от правилника издаден през 1846 г.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историческите доказателства за случката с Уилям Уеб Елис са крайно незадоволителни, тъй като разполагаме само с едно анонимно и непълно предание. По-правдоподобно звучат твърденията на други двама непосредствени участници в събитията, а именно че 3 години след като Уилям завършва училището, практиката да се тича с топка в ръце е била забранена.

Необходимата връзка между предполагаемата постъпка на Уилям Уеб Елис и възникването на игра в която топката се носи с ръце, не само не е открита, но вероятно никога не е съществувала. Следователно, младежът несправедливо е обвинен в „бащинство“ на съвременния ръгби-спорт.

Без съмнение, митът ще продължи да се възприема като истина, най-вече заради едноименната световна купа. Комитетът единодушно избира Уеб Елис за патрон на трофея, което може би е продължение на същата PR-акция, започнала с издигането на негов паметник преди повече от век, а единственият губещ в случая е Историята. Plus ça change, plus c’est la même chose (Колкото и да се променя, все си остава същото), както биха казали в Ментон… а в гр. Ръгби ще запазят паметно мълчание.

 

ЗАКОН 1 – ТЕРЕН

1.1

НАСТИЛКА НА ИГРИЩЕТО

(a)

Задължително. Настилката трябва да е безопасна за игра през цялото време

(b)

Видове настилка. Покритието може да бъде тревно, но също и  пясъчно, глинено, снежно или изкуствена трева. Срещата може да се провежда на  снежна настилка, ако снегът и покритието под него са безопасни за игра. Настилката не трябва да бъде твърда, като бетон или асфалт. При настилка от изкуствена трева, тя трябва да съответства на Разпоредба 22 на IRB.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теренът е цялото пространство, показано на чертежа.

Той включва:

Игрално поле – пространството (показано на чертежа) между гол-и тъч-линиите. Тези линии не са част от игралното поле.

Игрална площ – игралното поле и точковите полета (показани на чертежа). Тъч-линиите, тъч-линиите в точковите полета и линиите на мъртва топка не са част от игралното пространство.

Игрището е игралната площ и при възможност минимум 5 м. около нея, познато като периферна зона.

Точковото поле е зоната между гол-линията и линията на мъртва топката и между тъч-линиите на точковото поле. То включва гол-линията, но не и линията на мъртва топка и тъч-линията на точковото поле

‘22’ е пространството между гол-линията и 22-метровата линия включително 22-метровата линия, но без гол-линията

Чертежът, включително всички термини и цифри в него, е част от Законите

1.2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА ИГРАЛНАТА ПЛОЩ

(a)

Размери. Игралното поле не надвишава 100 м. по дължина и 70 м. по ширина. Точковите полета не надвишават 22 м по дължина и 70 м. по ширина

(b)

Дължината и ширината на игралната площ трябва да бъдат максимално близки до посочените размери. Всички пространства са с правоъгълна форма.

(c)

Разстоянието от гол-линията до линията на мъртва топка, по възможност не трябва да е по-малко от 10 метра.

1.3

ЛИНИИ НА ИГРАЛНАТА ПЛОЩ

(a)

Непрекъснати линии

Линиите на мъртва топка и тъч-линиите на точковото поле, и двете са извън точковите полета.

Гол-линиите, които са в точковите полета, но извън игралното поле.

22-метровите линии; които са успоредни на гол-линиите.

Цредната линия, която е успоредна на гол-линиите.

Тъч-линиите, които са извън игралното поле.

(b)

Пунктирани линии

10-метровите линии, от едната тъч-линия до другата, са на 10 метра от двете страни на централната линия и успоредни с нея.

5-метровите линии, състоящи се от 5-метрови ленти, през 5 метра, на 5 метра от и успоредни на тъч-линиите

15-метровите линии, свързващи 5-метровите отделни линии, са на 15-метра от и успоредни на тъч-линиите.

(c)

Отделни Линии

(i) Шест отделни линии, всяка с дължина 1 м, на 5 м. от и успоредна на гол-линията, разположена на 5 метър и 15 метър от от всяка тъч-линия и пред всеки пилон на вратите.

(ii) Две отделни линии с дължина 5 м, на 15 м. от всяка тъч-линия, от гол-линията до 5-метровата отделна линия.

(iii) Отделна линия с дължина 0.5 м, пресичаща центъра на централната линия.

Всички линии трябва да са ясно очертани и според чертежа..

1.4

РАЗМЕРИ НА ПИЛОНИТЕ И НАПРЕЧНАТА ГРЕДА

(a)

Разстоянието между пилоните е 5.6 м.

(b)

Напречната греда е поставена между пилоните така че нейният горен ръб да бъде на 3.0 метра от земята.

(c)

Минималната височина на пилоните е 3.4 метра.

(d)

При поставяне предпазители на пилоните, разстоянието от гол-линията до външния край на предпазителя не трябва да надвишава 300 mm.

1.5

 

ФЛАГОВЕ

(a)

Съществуват 14 поста с флагове, с минимална височина 1.2 м. над земята.

(b)

Флаговете трябва да се разположат на пресечните точки между тъч- линията на точковото поле и гол-линиите, както и на пресечните точки между тъч-линията на точковото поле и линията на мъртва топка. Тези осем флага за извън точковото поле и не са част от игралното пространство.

(c)

Флагове трябва да се разположат на линия с 22-м. линии и средната линия, на 2 метра извън тъч-линиите и в игралната площ.

1.6

ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ТЕРЕНА

(a)

При възражения на някой от отборите относно терена, или неговата маркировка, той трябва да ги отправи към съдията преди началото на срещата.

(b)

Съдията ще се опита да разреши проблема, но не трябва да  започва срещата, ако прецени че някоя част от терена представлява опасност.

 

Закон 2 Топка

2.1

ФОРМА

Топката трябва да бъде с овална форма и да се състои от четири части.

2.2

РАЗМЕРИ

Дължина

280 – 300 милиметра

Обиколка (по дължина)

740 – 770 милиметра

Обиколка (по ширина)

580 – 620 милиметра

2.3

МАТЕРИАЛ

Кожа или подходяща изкуствена материя. Може да бъде третирана с

с цел да се направи водоустойчива и лесна за хващане.

2.4

ТЕГЛО

410 – 460 грама

2.5

НАЛЯГАНЕ В НАЧАЛОТО НА СРЕЩАТА

65.71-68.75 килопаскала, или 0.67-0.70 кг. на кв. см

или 9.5-10.0 либри на кв. инч..

 

2.6

РЕЗЕРВНИ ТОПКИ

По време на срещата може да има резервни топки, но никой

от отборите не може да печели или да се опитва да печели

преимущество, като сменя топката с която се играе.

2.7

НАМАЛЕН РАЗМЕР

При срещи между по-млади играчи, могат да се използват

топки с различен размер.

 

Закон 3 Брой Играчи – Отбор

3.1

МАКСИНАЛЕН БРОЙ ИГРАЧИ В ИГРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Максимум: всеки от отборите нe трябва да има повече от петнадесет играчи

в игралното пространство.

3.2

ОТБОР С ПОВЕЧЕ ОТ РАЗРЕШЕНИЯ

БРОЙ ИГРАЧИ

Възражение: отборът може да отправи възражение към съдията относно броя на играчите в противниковия отбор по всяко време – преди или по време на срещата. Веднага щом съдията узнае, че в отбора има повече играчи, той трябва да разпореди на неговия капитан да коригира броя на играчите. Резултатът до момента на възражението не се променя.

Санкция: Наказателен удар на предполагаемото място за възобновяване на играта.

3.3

ПРИ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТНАДЕСЕТ ИГРАЧИ

Федерацията може да разреши провеждане на срещи между отбори с по-малко от петнадесет играчи. При тези срещи са в сила Законите на играта, с изключение на задължението за минимум петима играчи в отсъдена схватка.

Изключение: изключение правят срещите между отбори по седем играчи. В такива срещи се прилагат измененията за ръгби 7 от Законите на Играта.

3.4

ЗАЯВЕНИ ЗАПАСНИ ИГРАЧИ

В международни срещи, Федерацията може да заяви до седем

резерви/смени. За останалите случаи, Федерацията под чиято

юрисдикция се провежда срещата, определя броя на заявените

резерви/смени.

Отборът може да извърши смени на максимум двама играчи от

първа линия и до петима други играчи. Замените могат да се

извършват само при мъртва топка и с разрешението на съдията.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Отбор. Състои се от петнадесет играчи, които започват срещата, плюс

всичките позволени резерви и смени.

Резерва. Играч който заменя контузен съотборник.

Смяна. Играч който заменя съотборник по тактически причини.

 

3.5

ПОДХОДЯЩО ПОДГОТВЕНИ И ОПИТНИ

ИГРАЧИ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

(a)

В долната таблица е посочен борят на подходящо подготвените и опитни

играчи за първа линия, при заявен общ брой играчи.

(b)

Всеки играч от първа линия и евентуална/и резерва/и, трябва

да имат подходяща подготовка и опит за този пост.

(c)

При заявен отбор от 19, 20, 21 или 22 играчи, минимум

петима от тях трябва да са в състояние да играят в първа

линия, така че при първа нужда от замяна на талоньора и

пилиера, отборът да е в състояние да играе безопасно в

оспорвани отсъдени схватки.

(d)

Смяната на нападател от първа линия трябва да се осъществява

от играчи с подходяща подготовка и опит, започнали срещата

или заявени като резерви.

3.6

ОТСТРАНЕНИ ЗА ГРУБА ИГРА

Отстранен за груба игра състезател не може да бъде заменян

или сменян. За изключенията в настоящия Закон, виж 3.14.

3.7

ОКОНЧАТЕЛНА ЗАМЯНА

Играчът може да бъде сменян, ако е контузен. Ако състезателят

е сменен окончателно, той не трябва да се връща в игра. Смяната

на контузен състезател, трябва да се извършва при мъртва топка

и с разрешението на съдията

Брой играчи

Брой играчи с подходяща подготовка и опит

До 15

3 способни да играят в първа линия

16, 17 или 18

4 способни да играят в първа линия

19, 20, 21 или 22

5 способни да играят в първа линия

3.8

РЕШЕНИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА СМЯНА

(a)

В срещи между представителни национални отбори, състезател може да бъде сменян само ако той, по преценката на лекар, е получил травма, при която не се препоръчва по-нататъшното му участие в тази среща.

(b)

При други срещи, за които Федерацията е дала изрично разрешение, контузен състезател може да бъде сменен по преценка на медицинско

лице. При липса на такова лице, играчът може да бъде сменен със съгласието на съдията.

3.9

ПРАВОТО НА СЪДИЯТА ДА СПРЕ ОТ ИГРА

КОНТУЗЕН СЪСТЕЗАТЕЛ

Ако съдията прецени, при наличие или липса на съвет от лекар или друго медицинско лице, че при получената контузия, състезателят трябва да преустанови участие в срещата, съдията може да разпореди, този състезател тезател да напусне игралното пространство. Съдията може да разпореди контузеният състезател да напусне полето за медицински преглед.

3.10 ВРЕМЕННА ЗАМЯНА

(a)

Когато състезател напусне полето за спиране на кървяща и/или превръзка на открита рана, той може да бъде временно заменен. Ако временно замененият състезател не се върне в игралното поле до 15минути (реално време) след напускане на игралното пространство, замяната се превръща в окончателна и замененият състезател не трябва да се връща в игралното поле.

(b)

Ако временно заменилият го играч получи контузия, той също може да

бъде заменен.

(c)

Ако временно заменилият го играч бъде отстранен за груба игра,

замененият състезател не може да се върне в игралното поле

(d)

Ако временно заменилият го играч получи жълт картон и бъде временно отстранен, замененият състезател не може да се връща в игралното поле, преди срока на отстраняването.

СЪСТЕЗАТЕЛ ЖЕЛАЕЩ ДА СЕ ВЪРНЕ В СРЕЩАТА

(a)

Състезател с открита или кървяща рана трябва да напусне игралното пространство. Състезателят не трябва да се връща, преди да овладяването на кръвоизлива и превързването на раната.

(b)

Състезател напуснал срещата поради контузия или друга причина, не трябва да се връща в нея, без разрешение от съдията. Съдията не трябва да позволява на състезател да се връща в срещата, докато топката е в игра.

(c)

Ако състезател се върне в срещата без разрешение от съдията, и съдията прецени, че състезателят е направил това за да подпомогне своя отбор или да попречи на противниковия отбор, съдията санкционира състезателя за лошо поведение.

Санкция: Наказателен удар на предполагаемото място
за възобновяване на играта.

3.12 ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ СЕ ВРЪЩАТ В ИГРА

Веднъж сменен, играчът не трябва да се връща в срещата, дори

и като замяна на контузен съотборник.

Изключение 1: сменен играч може да замени състезател

с кървяща или открита рана.

Изключение 2: сменен играч може да замени контузен или

временно/окончателно отстранен състезател от първа линия.

3.13 ВРЕМЕННО/ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЕН ИЛИ

КОНТУЗЕН ИГРАЧ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

(a)

Ако, след временно или окончателно отстраняване на играч от първа линия, и отборът не разполага с други играчи от първа линия, се отсъждат условни схватки. Не е задължение на съдията е да преценява годността на резервите за първа линия, нито осигуряването на такива, това е задължение на отбора.

(b)

Ако, след временно или окончателно отстраняване на играч от първа линия, съдията, при отсъждането на поредната схватка, трябва да запита капитана на този играч, дали отборът разполага с друг състезател в игралното поле, който е подготвен за да играе в първа линия. Ако няма такъв, капитанът избира кой негов играч да напусне игралното поле и да бъде заменен от подходящо подготвен състезател от първа линия, от резервите на отбора. Капитанът може да извърши тази смяна непосредствено преди поредната схватка, или след изпробването на друг в игра на първа линия.

(c)

Когато състезателят се върне в игралното поле, след изтичане на временното си отстраняване, резервният играч от първа линия напуска игралното поле и и играчът напуснал игралното поле за периода на отстраняване може отново да се върне в игра.

(d)

Освен това, ако поради отстраняване или травма, отборът не може да

предостави достатъчно играчи за първа линия с подходяща подготовка,
срещата продължава с условни отсъдени схватки.

(e)

Условните схватки са обикновени отсъдени схватки, с изключението че
в тях няма спор за топката, която трябва да се спечели от отборът, който

я хвърля, а никой от отборите няма право да бута.

 

Закон 4 Екипировка на Играчите

4.1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКИППИРОВКАТА

(a)

За подробна информация относно разрешените елементи от екипировката и бутоните, виж Разпоредба 12 на IRB.

Играчът носи фанелка, шорти и бельо, калци и обувки.

Екипировката е всичко това което играчът носи върху себе си..

Играчът може да носи предпазни средства от еластична и свиваща се материя, която може да се изпира.

(b)

Играчът може да носи кори на пищялите, съответстващи на

установените от IRB норми (Разпоредба 12).

(c)

Играчът може да носи наглезенки под калците, които не надвишават

1/3 от пищяла, ако са от твърд материал, това не бива да е метал.

(d)

Играчът може да носи ръкавици без пръсти, съответстващи на

установените от IRB норми (Разпоредба 12).

(e)

Играчът може да носи предпазители за раменете, които трябва

да бъдат маркирани със знака на IRB (Разпоредба 12)

(f)

Играчът може да носи предпазител за уста или стоматологичен протектор.

(g)

Играчът може да носи каска, която трябва маркирана със знака на

IRB (Разпоредба 12).

(h)

Играчът може да носи превръзка, покриваща и/или предпазваща от контузия.

(i)

Играчът може да носи тънка лента или друга материя за покритие

и/или предпазване от контузия.

4.2

СПЕЦИАЛНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖЕНИТЕ

Освен горе-изборените елементи, жените могат да носят предпазител за

бюста, които трябва да бъде маркиран със знака на IRB (Разпоредба 12).

4.3

БУТОНИ

(a)

Бутоните на обувките, трябва да съответстват на установениет от IRB
норми (Разпоредба 12).

(b)

Разрешени са изляти, каучукови подметки с много бутони, при

положение че тя нямат остри краища и ръбове.

4.4

ЗАБРАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЕКИПИРОВКАТА

(a)

Играчът не трябва да носи никакви зацапани с кръв предмети.

(b)

Играчът не трябва да носи никакви остри или грапави предмети.

(c)

Играчът не трябва да носи никакви предмети, съдържащи катарами, закопчалки, халки, сачми, ципове, винтчета, болтове или остри предмети, като предпазни средства, освен позволенитеот настоящия Закон.

(d)

Играчът не трябва да носи бижута, като пръстени и обици.

(e)

Играчът не трябва да носи ръкавици.

(f)

Играчът не трябва да носи шорти с пришити към тях подплънки.

(g)

Играчът не трябва да носи никакви предмети, които не съответстват

на установените от IRB норми за екипировката (Разпоредба 12).

(h)

Играчът не може да носи никакъв предмет, който обикновено е позволен

от Закона, но по преценка на съдията, може да причини контузия.

(i)

Играчът не трябва да носи единичен бутон на върха наобуквата.

(j)

Играчът не трябва да носи средства за комуникация, прикрепени за

неговата екипировка или за тялото.

(k)

Играчът не трябва да носи никакви допълнителни елементи в своята

екипировка, които не съответстват на Разпоредба 12 на IRB.

4.5

ПРЕГЛЕД ЕКИПИРОВКАТА НА ИГРАЧИТЕ

(a)

Назначените от организатора на срещата съдия или странични

помощници, трябва да прегледат дали облеклото и бутоните на

играчите са в съответствие със Закона.

(b)

Съдията има правото да преценява по всяко време, преди или по време на срещата, че част от екипировката на даден играч е опасна или непозволена. Ако съдията прецени, че екипировката съдържа опасен или забранен елемент, той разпорежда на играча да го отстрани. Играчът не трябва да взема участие в срещата, преди да отстрани този елемент от своята екипировка.

(c)

Ако, при проверката преди срещата, съдията или страничният помощник уведоми играч, че носи забранен от Закона елемент, и в последствие се

окаже, че този играч носи елемета в игралното пространство, играчът бива отстранен за непристойно поведение.

Санкция: Наказателен удар от мястото на възобновяване на играта

4.6

СМЯНА НА ЕКИПИРОВКА

Съдията не трябва да позволява никой играч да напуска игралното пространство, за смяна на елементи от екипировката, освен ако те не са зацапани с кръв.

Закон 5 Времетраене

5.1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩАТА

Срещата не трае повече от осемдесет минути, плюс компенсиране на изгубено време, допълнително време и други специални случаи.Срещата е разделена на две полувремена, всяко от които трае не повече от четиридесет минути реално време.

5.2

ПОЛУВРЕМЕ

След почивката, отборите сменят своите половини. Почивката трае не повече от 10 минути. Продължителността на почивката се определя от организатора на срещата, Федерацията или легитимен орган под чиято юрисдикция се провежда срещата. По време на почивката, играчите, съдията и страничните помощници могат да напускат игрището.

5.3

ЗАСИЧАНЕ НА ВРЕМЕТО

Съдията засича времето, но може да предостави това задължение на единия или двамата си помощници и/или на специално лице, в който случай съдията сигнализира при спиране на времето. На срещи в които няма специално лице засичащо времето, и ако съдията има съмнения относно изтеклото време, той може да се консултира с единия или с двамата си помощници, или с други лица, но само ако страничните помощници не са в състояние да му помогнат.

5.4

ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ

Изгубено време може да се дължи на следните случаи:

(a)

Контузия. Съдията може да спре играта за не повече от една минута, така че контузеният играч да получи помощ, или поради друго позволено забавяне.

Съдията може да позволи продължаване на играта, докато медицинско лице преглежда контузен играч в игралното пространство, или този играч може да отиде до тъч-линията запреглед.

При сериозна травма, когато играчът трябва да бъде изнесен от игралното поле, съдията може да даде необходимото време за извеждането на контузения от игралното поле.

(b)

Смяна на екипировка. Съдията дава време за подмяна или поправка наскъсана фанелка, шорти или обувки при мъртва топка. Позволява се време за завързване на обувка/и.

(c)

Смяна и замяна на играчи. Разрешава се време за смяна или замяна на играч.

(d)

Докладване за груба игра от страничния помощник. Позволява се време за докладване на груба игра от страна на страничния помощник.

5.5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Изгубено време може да се компенсира само в същата половина на срещата.

5.6

ДОИГРАВАНЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ

Срещата може да продължи повече от осемдесет минути, ако нейният Организатор е разрешил допълнително време за доиграване на равен мач в състезание с директно елиминиране.

5.7

ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ

(a)

В международни срещи, срещата винаги продължава осемдесет минути, плюс изгубено време.

(b)

При други срещи, продължителността на срещата може да се определя Федерацията.

(c)

При липса на решение от Федерацията, отборите се споразумяват за времетраенето. При невъзможност за споразумение, то се определя от съдията.

(d)

Съдията има правото да прекрати срещата по всяко време, ако сметне че нейното продължаване крие опасности.

(e)

Ако времето е изтекло, но топката е в игра, или е отсъдена схватка или странично хвърляне, съдията оставя играта да продължи до следващата мъртва топка. Ако, при изтекло време е отсъдено чисто хващане (марк), свободен или наказателен удар, съдията оставя играта да продължи.

(f)

Ако времето е изтекло след отбелязано есе, съдията дава време за изпълнение на допълнителния удар.

(g)

При много горещо или влажно време, съдията, по свое усмотрение, може във всяко полувреме да разреши пауза за пиене на вода. Такава пауза не може да надвишава една минута. Загубеното време се компенсира в същата половина. Паузата за вода трябва да се дава след отбелязване или когато топката излезе от игра в близост до централната линия.

Закон 6 Ръководители на Срещата

6.A. СЪДИЯ

ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СРЕЩАТА

6.A.1 НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИЯТА

Съдията се назначава от организатора на срещата. Ако такъв не е назначен, двата отбора се споразумяват за съдия. При невъзможност от споразумение, отборът-домакин назначава съдия.

6.A.2 СМЯНА НА СЪДИЯТА

Ако съдията няма възможност да завърши срещата, се назначава негов заместник, според указанията на организатора. Ако организаторът не е дал указания, съдията назначава свой заместник. Ако той не е в състояние да посочи свой заместник, такъв се назначава от отбора-домакин.

6.A.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА ПРЕДИ СРЕЩАТА

(a)

Жребий. Съдията организира теглене на жребий. Единият от капитаните хвърля монета, а другият капитан избира страна на монетата. Спечелилият жребия решава дали да изпълни начален удар или да избере страна. Ако спечелилият жребия избере страна, противниковият отбор трябва да изпълни началния удар и обратното.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Всяка среща протича под ръководството на Служебни лица които включват Съдията и двама Странични помощници. Допълнителни лица, упълномощени от организаторите могат да включват резервен съдия и страничен помощник, служебно лице помагащо в решенията на съдията чрез технически средства, засичащ времето, Лекар на срещата, лекари на отборите, неиграещи членове на отборите и хора отговарящи за носене топката.

ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА

6.A.4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА НА ИГРИЩЕТО

(a)

Съдията единствен преценява фактите и Закона в срещата. Съдията трябва да прилага справедливо всички Закони на Играта и във всяка среща.

(b)

Съдията засича времето на срещата.

(c)

Съдията следи резултата.

(d)

Съдията дава разрешение на състезателите за напускане на игралното пространство.

(e)

Съдията дава разрешение на резервите и смените да влизат в игралното пространство.

(f)

Съдията дава разрешение на лекарите, медицинските лица или на техните помощници да влизат в игралното пространство, съгласно позволените от Закона начини и време.

(g)

Съдията дава разрешение на треньорите да навлизат в игралното пространство на полувремето за да бъдат заедно с отборите си по времена почивката.

6.A.5 ИГРАЧИ, ОСПОРВАЩИ СЪДИЙСКО РЕШЕНИЕ

Всички играчи трябва да уважават авторитета на съдията. Те не трябва да оспорват неговите решения. При съдийския сигнал трябва незабавно да преустановят игра, с изключение на началния удар.

Санкция: Наказателен удар на местонарушението или на мястото където би севъзобновила играта.

6.A.6 ПРОМЯНА НА СЪДИЙСКО РЕШЕНИЕ

Съдията може да промени своето решение, когато страничният помощник е вдигнал флаг за да сигнализира проява на груба игра.

6.A.7 ДОПИТВАНЕ НА СЪДИЯТА ДО ДРУГИ ЛИЦА

(a)

Съдията може да се допита до страничните помощници, по отношение на въпроси свързани с техните задължения, Законът за груба игра, или изтеклото време.

(b)

Организаторът на срещата може да назначи отговорник с техническа апаратура. Ако съдията не е сигурен при вземане на решение в точковото поле, при отбелязано есе или собствено затискане, той може да допита до това лице.

(c)

Съдията може да се допита до отговорника, ако не е сигурен при вземане на решение в точковото поле, при есе или собствено затискане и наличие на груба игра в точковото поле.

(d)

Съдията може да се допита до отговорника за успеха на изпълнени удари във врата.

(e)

Съдията може да се допита до отговорника, ако съдията илистраничният помощник не е сигурен дали даден играч е излязъл в тъч,при опит да затисне топката за да отбележи есе.

(f)

Може да има допитване до отговорника, ако съдията или страничните помощници не са сигурни дали при опит за отбелязване на есе, топката не е излязла в тъч на точковото поле или извадена от игра.

(g)

Организаторът на срещата може да назначи отговорник за времето,който да сигнализира края на всяко полувреме.

(h)

Съдията не трябва да се допитва до никакви други лица.

6.A.8 СИГНАЛНА СВИРКА

(a)

Съдията трябва да носи свирка, с която да сигнализира началото и края на всяка среща.

(b)

Съдията има правото да спре играта по всяко време.

(c)

Съдията трябва да подава сигнал със свирката при отбелязване на точки или на собствено затискане.

(d)

Съдията трябва да подава сигнал със свирката за спиране при нарушение или проява на груба игра. Когато съдията отстранява временно или окончателно нарушител, той трябва да подаде втори сигнал при отсъждането на наказателен удар или наказателно есе.

(e)

Съдията трябва да подаде сигнал със свирката, когато топката е излязла от игра, когато е затворена, или при налагане на санкция.

(f)

Съдията трябва да подаде сигнал със свирката, когато топката или играчът носещ топката докосне съдията и това доведе до преимущество на единия от двата отбора.

(g)

Съдията трябва да подаде сигнал със свирката, когато продължаването на играта би довело до опасност. Това включва поваляне на отсъдена схватка, повдигане на играч от първа линия от земята при отсъдена схватка, или при опасение за сериозно контузен състезател.

(h)

Съдията може да подаде сигнал със свирката за спиране на играта по всяка друга причина според Законите.

6.A.9 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА ПРИ ТРАВМИ

(a)

Ако състезател е бил контузен и неговото оставане в играта е опасно, съдията трябва да даде незабавен сигнал за спиране.

(b)

Ако съдията прекъсне играта заради контузен състезател, при липса на нарушение и мъртва топка, играта се възобновява с отсъдена схватка. Отборът с последно притежание, хвърля топката. Ако топката не е била ничие притежание, тя се хвърля от атакуващия отбор.

(c)

Съдията трябва да подаде сигнал със свирката, ако по някаква причина, продължаването на играта би довело до опасност.

6.A.10 СЪПРИКОСНОВЕНИЕ НА ТОПКАТА СЪС СЪДИЯТА

(a)

Ако топката или играчът който я носи докоснат съдията и никой от отборите не спечели преимущество от това, играта продължава.

(b)

Ако някой отбор е спечелил преимущество, съдията разпорежда отсъдена схватка, а отборът играл последен с топката, има правото на хвърляне.

(c)

Ако някой от отборите е спечелил преимущество в точковото поле, когато топката е била във владение на атакуващ състезател, съдията отсъжда есе на мястото на съприкосновението.

(d)

Ако някой от отборите е спечелил преимущество в точковото поле, когато топката е била във владение на защитаващ състезател, съдията отсъжда собствено затискане на мястото на съприкосновението.

6.A.11 ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ, ДОКОСНАТА ОТ ДРУГ, ОСВЕН ИГРАЧИТЕ

Съдията преценява евентуалното продължение в следващия момент и отсъжда есе или собствено затискане на мястото на съприкосновението.

СЛЕД СРЕЩАТА

6.A.12 РЕЗУЛТАТ

Съдията съобщава резултата на отборите и на организатора насрещата.

6.A.13 ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЕН ИГРАЧ

Ако е отстранил играч, съдията при първа възможност подава писмен доклад до организатора на срещата, за проявата на груба игра или нарушение.

6.B. СТРАНИЧНИ ПОМОЩНИЦИ

ПРЕДИ СРЕЩАТА

6.B.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

Всяка среща има по двама странични помощници. Ако такива не са били назначени от или според пълномощията на организатора на срещата, всеки отбор определя по един страничен помощник.

6.B.2 ЗАМЯНА НА СТРАНИЧЕН ПОМОЩНИК

Организаторът на срещата може да определи резервен съдия или страничен помощник. Това лице се нарича резервен съдия и се намира в периферното пространство.

6.B.3 КОНТРОЛИРАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

Съдията контролира двамата помощници. Съдията може да им напомня техните задължения, или да отменя техни решения. Ако съдията не е удовлетворен от страничния помощник, той може да поиска неговата замяна. Ако съдията прецени, че страничният помощник има лошо поведение, той има правото да отстрани този страничен помощник и да подаде доклад до организатора на срещата.

ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА

6.B.4 МЯСТО НА СТРАНИЧНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

(a)

Помощниците застават от двете страни на терена. Страничният помощник се намира извън тъч-линията, освен когато наблюдава удар във вратата. При наблюдаване на удар във вратата, страничните помощници се намират в точковото поле, зад пилоните на вратата.

(b)

Страничният помощник може да навлиза в игралното пространство за да докладва на съдията случаите на опасна игра или лошо поведение. Страничният помощник може да прави това само при спряла игра.

6.B.5 СИГНАЛИ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

(a)

Всеки страничен помощник носи флагче или подобно средство с което сигнализира своите решения.

(b)

Сигнализиране на резултат при удар във вратата. При изпълнение на допълнителен или наказателен удар във вратата, страничният помощник трябва да съдейства на съдията, като сигнализира резултата от удара. Страничните помощници застават зад пилоните на вратата. Ако топката премине над напречната греда и между двата пилона, страничният помощник вдига флагчето за да сигнализира отбелязването на гол.

(c)

Сигнализиране на тъч. Когато топката или играчът с нея излезе в тъч, страничният помощник трябва да вдигне флагчето нагоре. Страничният помощник трябва да застане на мястото за хвърляне и да посочи изпълняващата страна. Страничният помощник трябва да сигнализира и когато топката или играчът с нея е излязъл в тъч на точковото поле.

(d)

 

Спускане на флагчето. След хвърлянето на топката, помощникът
трябва да свали флагчето, с изключение на следните случаи:

Изключение 1: Когато хвърлящият играч пристъпи с крак в игралното поле, страничният помощник не спуска флагчето.

 

Изключение 2: Когато хвърлянето се изпълни от отбора нямащ право на хвърляне, страничният помощник не спуска флагчето.

Изключение 3: Когато при бързо изпълнение, топката излязла в тъч е била заменена с друга, или след излизането и в тъч е докоснала или е била докосната от друг, освен играча изпълняващ хвърлянето, страничният помощник продължава да държи флагчето вдигнато.

(e)

Съдията, а не страничният помощник, решава дали топката е била хвърлена от правилното място.

(f)

Сигнализиране на груба игра. Страничният помощник сигнализира прояви на груба игра или лошо поведение, като задържи флагчето хоризонтално и насочено към полето, под прав ъгъл спрямо тъч-линията.

 

6.B.6 СЛЕД СИГНАЛ ЗА ГРУБА ИГРА

Организаторът на срещата може да упълномощи страничния помощник да сигнализира проявите на груба игра. Когато страничният помощник даде сигнал за груба игра, той трябва да остане извън тъч-линията и да продължи да изпълнява другите си задължения до следващото спиране на играта. След това, страничният помощник може да влезе в игралното пространство за да докладва на съдията за извършеното нарушение. Тогава съдията може да предприеме необходимото действие. Отсъденият наказателен удар ще бъде в съответствие със Закон 10 – Груба Игра.

СЛЕД СРЕЩАТА

6.B.7 ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЕН ИГРАЧ

Ако играч е бил окончателно отстранен в следствие на сигнал от страничния помощник, който при първа възможност след края на срещата, подава писмен доклад за инцидента до съдията и организатора на срещата.

6.C. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦА

6.C.1 РЕЗЕРВЕН СТРАНИЧЕН ПОМОЩНИК

Когато е назначен резервен страничен помощник, правото на съдията за резервите и смените на състезателите може да бъде делегирано на този резервен страничен помощник.

6.C.2 ЛИЦА ИМАЩИ ПРАВО ДА ВЛИЗАТ В ИГРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Лекарят на срещата и не играещи членове на отбора могат да навлизат в игралното пространство с разрешението на съдията.

6.C.3 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В ИГРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

В случай на контузия по време игра и при положение че имат разрешение от съдията, само тези лица могат да влизат в игралното пространство. В противен случай, те влизат само при мъртва топка.

 Закон 7 Начин на игра

ПРОТИЧАНЕ НА СРЕЩАТА

Срещата започва с начален удар.

След началния удар, всеки играч, извън положение на засада, може да взема топката и да тича с нея.

Всеки играч може да я хвърля и шутира.

Всеки играч може да дава топката на друг играч.

Всеки играч може да блокира, задържа или бута противник,който държи топката.

Всеки играч може да пада върху топката.

Всеки играч може да участва в отсъдена, спонтанна схватка, маул или нареждане за странично хвърляне.

Всеки играч може да затиска топката в точковото поле.

Всяко действие на играча трябва да съответства на Законите на Играт

ЗАКОН 8 АВАНТАЖ

8.1

ПРАКТИЧЕСКИ АВАНТАЖ

(a)

Единствено съдията преценява дали отборът е спечелил преимущество. Съдията има широки правомощия при вземането нарушения.

(b)

Авантажът може да бъде териториален или тактически.

(c)

Териториалният авантаж означава спечелен терен.

(d)

Тактическият авантаж означава свободен избор на игра с топката от невинния отбор.

8.2

НЕВЪЗМОЖЕН АВАНТАЖ

Авантажът трябва да бъде ясен и действителен. Само евентуалната възможност за спечелване на предимство не е достатъчен повод. Ако ненарушилият отбор не спечели преимущество, съдията подава сигнал и връща играта на местонарушението.

8.3

НЕ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АВАНТАЖА

(a)

Съприкосновение със съдията. Този закон не се прилага, когато топката, или играч който я носи, докосне съдията.

(b)

Топка извън тунела. Не се дава преимущество, когато топката напусне тунела на отсъдена схватка, без да бъде отиграна.

(c)

Завъртяна схватка. Не се дава преимущество, ако отсъдената схватка се извърти на повече от 90° (когато средната линия премине паралела с тъч-линията).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Законът за авантаж има преимущество пред повечето останали закони и неговото предназначение е да позволи по-продължителна игра, с по-малко прекъсвания поради нарушения.

Играчите трябва да играят до сигнал, независимо от нарушенията извършени от противника. След нарушение на даден отбор, противникът може да се намира в изгодно положение и съдията не бива да подава незабавен сигнал за спиране.

(d)

Съборена схватка. Не се дава преимущество при повалена отсъдена схватка. Съдията трябва незабавно да спре играта.

(e)

Повдигнат играч. Не се дава преимущество, когато играч бъде вдигнат от земята в отсъдена схватка. Съдията трябва незабавно да спре играта.

8.4

НЕЗАВАВЕН СИГНАЛ ПРИ НЕВЪЗМОЖЕН АВАНТАЖ

Съдията трябва незабавно да спре играта, ако прецени че невинният отбор не може да спечели преимущество.

8.5

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО НАРУШЕНИЕ

(a)

При наличие на повече от едно нарушение от един и същ отбор, съдията прилага Закона за авантажа.

(b)

Ако, след нарушение на единия отбор, другият се възползва от преимущество и на свои ред извърши нарушение, съдията подава сигнал за спиране на играта и налага санкциите съответстващи на първото нарушение.

Закон 9 Метод на Отбелязване

9.A. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

9.A.1 СТОЙНОСТ НА ТОЧКИТЕ

Есе. Когато атакуващ играч пръв затисне топката в противниковото точково поле, е отбелязано есе.

Наказателно есе. Ако играч би отбелязал есе, но не е успял, поради нечиста игра на противника, се присъжда наказателно есе между пилоните.

Допълнителен удар. Когато играч отбележи есе, неговият отбор има право на опит за гол чрез удар с крак във вратата; това важи и за присъдено наказателно есе. Този допълнителен удар може да се изпълни от земя или чрез ждроп.

Гол от наказателен удар. Гол от наказателен удар се отбелязва чрез удар с крак във вратата.

Ждроп гол. Играч отбелязва ждроп-гол чрез удар-ждроп във вратата, по време на открита игра. Отборът, изпълняващ свободен удар не може да отбележи ждроп-гол по време на това разиграване, или преди противникът да е играл или докоснал топката, или да е блокирал играча, носещ топката. Това ограничение важи и ако отборът избере отсъдена схватка, вместо свободен удар.

 

9.A.2. УДАР ВЪВ ВРАТАТА – СПЕЦИФИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(a)

Ако след шутиране, топката докосне земята или съотборник на шутьора, не може да бъде отбелязан гол.

(b)

Ако топката е пресякла напречната греда е отбелязан гол, дори ако вятърът върне топката обратно в игралното поле.

(c)

Ако противник извърши нарушение докато се изпълнява удар във вратата, но въпреки това ударът е успешен, се дава преимущество и голът се зачита.

(d)

Играч, докоснал топката в опит да предотврати отбелязването на гол, извършва нарушение.

Санкция: Наказателен Удар

9.B

ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

9.B.1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

(a)

Шутьорът трябва да използва топката, която е била в игра, освен ако тя не е станала негодна за игра.

(b)

Ударът се изпълнява срещу мястото, където е отбелязано есето.

(c)

Асистентът е съотборник, който държи топката изправена за шутьора.

(d)

Шутьорът може да заложи топката направо на земята, върху пясък, талаш или приставка за шутиране, одобрена от Федерацията.

(e)

Шутьорът трябва да изпълни удара до една минута от момента когато е заявил намерение за удар във вратата. Сигнал за такова намерение е донасянето на приспособление за шутиране от земя или пясък, или ако играчът маркира мястото. Играчът трябва да изпълни удара, дори ако топката се търкулне и трябва отново да бъде заложена.

Санкция: Ударът се отменя, ако играчът не го изпълни в определеното време.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Когато играч отбележи есе, неговият отбор има право на опит за гол чрез удар с крак във вратата; това важи и за присъдено техническо есе. Този допълнителен удар може да се изпълни от земя или чрез ждроп.

9.B.2 ОТБОРЪТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(a)

Всичките съотборници на изпълнителя, с изключение на асистента, трябва да се намират зад топката в момента на удара.

(b)

Изпълнителят и асистентът не трябва да предприема нищо което да заблуди противникът да тръгне напред предварително.

(c)

Ако топката се търкулне преди изпълнителят да е започнал засилване за удара, съдията му позволява да заложи топката отново, без излишно забавяне. По време на залагането на топката, противниците трябва даостанат зад гол-линията.

Ако топката се търкулне след като изпълнителят е започнал засилването за удара, той може да шутира или да направи опит за джроп-гол.

Ако топката се търкулне далеч от линията срещу мястото на отбелязаното есе, и изпълнителят шутира топката над напречнатагреда, голът се зачита.

Ако топката се търкулне в тъч, след като изпълнителят е започнал засилване за удара, ударът не се зачита.

Санкция: (a)-(c) При нарушение от съотборниците на изпълнителя, ударът се отменя.

9.B.3 ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР

(a)

Всички играчи от противниковия отбор трябва да се изтеглят зад собствената си гол-линия и да не я пристъпват, докато изпълнителят не започне засилване за удара, или до началото на самия удар. След като изпълнителят направи това, те могат да тръгват напред или да отскачат за да предотвратят гол, но не трябва да бъдат подпомагани от други играчи в тези си действия.

(b)

Ако топката се търкулне след като изпълнителят е започнал засилване за удар, противниците могат да продължат напред.

(c)

Защитаващият отбор не трябва да вика по време на удара във вратата.

Санкция: (a)-(c) Ако противниковият отбор извърши нарушение, но ударът е успешен, голът се зачита.

Ако ударът е неуспешен, играчът може да изпълни втори удар, като противникът няма право да тръгва напред.

При разрешен втори удар, изпънителят може да повтори всички приготовления. Изпълнителят може да промени начина на удар.

 

Закон 10 Нечиста Игра

10.1 ПРЕЧЕНЕ

(a)

Блъскане или бутане. Когато играч или негов противник тичат към топката никой от тях не трябва да блъска или бута другия, освен рамо в рамо.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Тичане пред играча носещ топка. Играч не трябва умишлено да се движи или застава пред съотборник носещ топка, като по този начин не позволява на противниците да блокират играча с топката или не дава възможност за блокиране на играчи когато те овладеят топката.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Пречене на блокиращ. Играч не трябва умишлено да се придвижва или застава в позиция която пречи на противник да блокира играч носещ топката.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Пречене на топката. Играч не трябва умишлено да се придвижва или застава в позиция която пречи на противник да отиграва топката.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Играч с топката тича към съотборник в статична фаза. Играч носещ топката, след като тя е напуснала отсъдена, спонтанна схватка, маул или подреждане в тъч, нетрябва да тича към стоящи пред него съотборници.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Фланговият пречи на противниковата деветка. Фланговият на отсъдената схватка не трябва да пречи на противниковата деветка при заобикалянето на схватката.

Санкция: Наказателен Удар

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нечиста игра е всяко действие на лице в границите на игрището, което противоречи на разпоредбите и духа на Законите на Играта. Тя включва препречване, груба игра, повторни нарушения, опасна игра и лошо поведение, което е в ущърб на срещата.

10.2 НЕЧЕСТНА ИГРА

(a)

Умишлено пречене. Играчът не трябва умишлено да нарушава никой от Законите на Играта, или да играе по нечестен начин. Играч, който извършва умишлени нарушения, трябва да бъде предупреден, временно или окончателно отстранен, при извършване на друго подобно нарушение. При предупредителен жълт картон, играчът бива отстранен за срок от десет минути. След това, ако играчът извърши същото или подобно нарушение, той трябва да бъде отстранен окончателно .

Санкция: Наказателен Удар

Трябва да се присъди наказателно есе, ако нарушението е предотвратило есе, което би било отбелязано при липса на нарушение. Играчът предотвратил есе чрез груба игра трябва да бъде временно или окончателно отстранен.

(b)

Бавене на време. Играч не трябва умишлено да бави времето.

Санкция: Свободен Удар

(c)

Хвърляне топка в тъч. Играчът не трябва умишлено да избива, поставя, бута или хвърля с ръка или длан топката в тъч, тъч на точковото поле, или зад линията на мъртва топка.

Санкция: Наказателен Удар на 15-метровата линия, ако местонарушението е между 15-линия и тъч-линията, или на самото местонарушение, ако е другаде в игралното поле, или на 5 м. от гол-линията и минимум на 15 м. от тъч-линията, ако местонарушението е в точковото поле.

Отсъжда се наказателно есе, ако нарушението е предотвратило есе, което иначе би било отбелязано.

10.3 ПОВТОРНИ НАРУШЕНИЯ

(a)

Повтарящо се нарушение. Играч не трябва да прави повторни нарушения на Закона. Повторното нарушение е неоспоримо. Независимо дали играчът е действал с умисъл или не.

Санкция: Наказателен Удар

Играч, който е санкциониран за повторни нарушения, трябва да бъде временно отстранен. Ако след това, този играч извърши друго нарушение за жълт картон, той трябва да бъде отстранен окончателно.

(b)

Повторни нарушения на даден отбор. Когато различни играчи от един и същ отбор извършват дадено нарушение, съдията трябва да прецени дали се касае за повтарящо се нарушение. Ако е така, съдията отправя общо предупреждение към отбора, и ако някой от неговоте играчи повтори това нарушение, съдията отстранява временно от игра виновния/виновните играч/и за 10 минути. Ако, след това, играч от същия отбор повтори нарушението, съдията отстранява от игра окончателно виновния/виновните играч/и.

Санкция: Наказателен Удар

Отсъжда се наказателно есе, ако нарушението е предотвратило есе, което иначе би било отбелязано.

(c)

Повтарящи се нарушения: единен стандарт. След като съдията прецени колко нарушения съставляват повторен рецидив, той трябва да прилага стриктно този стандарт в срещи между представителни имъжки отбори. Когато играч потрети едно нарушение, съдията трябва да го отстрани временно от игра.

Съдията може да смекчи този стандарт при срещи между юноши и деца, в които нарушенията може да са в резултатна слабо познаване на Законите или липса на технически умения.

10.4 ОПАСНА ИГРА И НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ

(a)

Удар с юмрук или ръка. Играчът не трябва да удря противник с юмрук или сръка, включително с лакът, рамо, глава или коляно/колена.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Настъпване или стъпкване. Играч не трябва да настъпва или стъпква противник.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Ритане. Играч не трябва да рита противник.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Препъване. Играч не трябва да спъва противник с крак или стъпало.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Опасно блокиране. Играч не трябва да блокира противникпредварително, късно или по опасен начин.

Санкция: Наказателен Удар

Играч не трябва да блокира (или да прави опит за блокиране) над линията на раменете. Блокиране за врата или главата на противник представлява опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

Влизането с изправена ръка представлява опасна игра. При такова блокиране, играчът влиза в противника с протегната встрани ръка.

Санкция: Наказателен Удар

Влизане в играч който не носи топка е опасна игра..

Санкция: Наказателен Удар

Играч не трябва да блокира противник, чиито крака се намират във въздуха.

Санкция: Наказателен Удар

Позволява се авантаж, но ако нарушението предотвратява отбелязване на есе, трябва да се отсъди наказателно есе.

(f)

Съприкосновение с играч без топка. С изключение на отсъдена, спонтанна схватка или маул, играч не трябва да задържа, бута, блъска, или пречи на противник, койтоне носи топкта.

Санкция: Наказателен Удар

(g)

Опасно влизане. Играч не трябва да влиза в, или блъска противник носещ топката, без опит да хване този противник.

Санкция: Наказателен Удар

(h)

Блокиране на отскочил играч. Играч не трябва да блокира, бута, блъска, или дърпа за крака/краката отскочил за топката противник в тъча, или в открита игра.

Санкция: Наказателен Удар

(i)

Опасна игра в отсъдена, спонтанна схватка или маул. Първата линия вотсъдената схватка не трябва да влиза в противника със засилване.

Санкция: Наказателен Удар

Играчите от първа линия не трябва умишлено да повдигат противник във въздуха или да ги изтласкват извън отсъдената схватка.

Санкция: Наказателен Удар

Играчите не трябва да влизат в спонтанна схватка или в маул, без да сесглобяват за играч в спонтанната схватка или маула.

Санкция: Наказателен Удар

Играчите не трябва умишлено да събарят отсъдена, спонтанна схватка или маул.

Санкция: Наказателен Удар

(j)

Саморазправа. Играч не трябва да търси саморазправа. Дори и противникът да нарушава Законите, играчът не трябва да предприема нищо, което е опасно за противника.

Санкция: Наказателен Удар

(k)

Неспортменски прояви. Играч не трябва да предприема нищо в игрището, което противоречи на добрия спортменски дух.

Санкция: Наказателен Удар

(l)

Непристойно поведение при спряна игра. Докато топката е извън игра, играч не трябва да извършва никакво непристойно поведение, да пречи или да се разправя по някакъв начин с противника.

Санкция: Наказателен Удар

Прилага се същата санкция както за 10.4 (a)-(k), с изключение на това, че наказателният удар се отсъжда на мястото, където би се възобновила играта. Ако това място е на тъч-линията или до 15 метра от нея, изпълнението на наказателния удар е на 15-метровата линия, срещу това съответното място.

Ако играта би се възобновила с отсъдена схватка на 5 метра, наказателният удар се изпълнява на местото на отсъдената схватка.

Ако играта би се възобновила с ждроп-аут, невинният отбор може да избере произволно място на 22-метровата линия.

Ако е отсъден наказателен удар, но преди неговото изпълнение, виновният отбор извърши нова непристойна проява, съдията отстранява временно или окончателно виновния играч и измества изпълнението на наказателния удар с 10 метра напред. Това санкционира както първоначалното нарушение, така и проявата на непристойно поведение.

Ако при отсъден наказателен удар, играч от изпълняващия отбор извърши непристойна проява преди удара, съдията отстранява временно или окончателно този играч, отменя удара и присъжда наказателен удар на другия отбор.

Ако нарушението е извършено извън игралното пространство, докато топката е все още в игра, и ако това нарушение не е предмет на никоя част от настоящия Закон, се отсъжда наказателен удар на 15-метровата линия, срещу местонарушението.

За докладвани от страничния помощник нарушения, може да се отсъди наказателен удар на местонарушението, или да се даде авантаж.

(m)

Закъсняло влизане в шутиращ играч. Играч не трябва умишлено да пречи на противник, който току що е шутирал топката.

Санкция: Невинният отбор може да избира изпълнение на наказателен удар от местонарушението, от точката на приземяване на топката, или от мястото където тя е била отиграна.

Местонарушение. Ако нарушението е извършено в точковото поле на шутиращия играч, наказателният удар се изпълнява на 5 м. от гол-линията, срещу местонарушението, но минимум на 15 м. от тъч-линията.

Освен това, невинният отбор може да избира изпълнение на удара от мястото на приземяване на топката или където тя е отиграна в последствие, минимум на 15 м. от тъч-линията.

Място на приземяване на топката. Ако топката се приземи в тъч, избраното място на изпълнение е на 15-метровата линия, срещу мястото, където е пресякла тъч-линията. Ако топката се приземи до 15 м. от тъч-линията, местото на изпълнение е на 15-метровата линия, срещу мястото на приземяване.

Ако топката се приземи в точковото поле, на или зад линията на мъртва топка, избраното място за изпълнение на удара е 5 м. от гол-линията, срещу мястото където топката е пресякла гол-линията и минимум на 15 м. от тъч-линията.

Ако топката се удари в пилона или напречната греда, избраното място за изпълнение на удара е мястото на приземяване на топката.

 

(n)

Булдозер и Кавалерийска атака. Отборът не трябва да използва „Булдозер“ или „Кавалерийска атака“

Санкция: Наказателен Удар на първото местонарушение.

‘Булдозер’ Атаката, позната като „Булдозер“, обикновено се предприема в близост до гол-линията, когато на атакуващия отбор е присъден наказателен или свободен удар.

Изпълняващият удря леко топката и атакува, като се втурва към гол-линията или подава на съотборник, който се втурва напред. Същевременно, съотборниците се сглобяват от двете страни на носещия топката в клинообразна формация. Често, един или повече от тях са пред играча с топката. „Булдозер“ е непозволен способ.

Санкция: Наказателен Удар на първото местонарушение.

 

‘Кавалерийска Атака’. Атаката, позната като „Кавалерийска“, обикновено се предприема в близост до гол-линията, когато на атакуващия отбор е присъден наказателен или свободен удар. Атакуващите играчи застават в линия, близо зад изпълняващия.

Тези играчи обикновено са на разстояние 1-2 метра един от друг. При сигнал от изпълняващия, те тръгват напред. Когато се доближат, изпълняващия удря топката и я подава към тях.

До удара по топката, защитаващият отбор трябва да остане на минимум 10 м. от местоизпълнението или на гол-линията, ако тя е по-близо. „Кавалерийска атака“ е непозволен способ.

Санкция: Наказателен Удар на първото местонарушение

10.5 НАКАЗАНИЯ

(a)

Всеки играч, нарушил някоя част от закона за Нечиста Игра, трябва да бъде предупреден, временно или окончателно отстранен.

(b)

Играч, който след като е бил временно отстранен, извърши второ нарушение на закона за Нечиста Игра, наказуемо с жълт картон, трябва да бъде отстранен окончателно.

10.6 ЖЪЛТИ И ЧЕРВЕНИ КАРТОНИ

(a)

Когато играч бива предупреден и временно отстранен в международна среща, съдията трябва да му покаже жълт картон.

(b)

Когато играч бъде окончателно отстранен в международна среща, съдията му показва червен картон.

(c)

При други срещи, организаторът или Федерацията имаща юрисдикция върху тази среща, може да вземе решение за използването на жълти или червени картони.

10.7 ОТСТРАНЕН ИГРАЧ

Виж Наредба 17 на IRB за препоръчителните срокове на наказания при случаите на особено груба игра.

 

 

Закон 11 Засада и извън засада в обща игра

11.1 ЗАСАДА В ОБЩА ИГРА

(a)

Играч, който се намира в положение на засада, подлежи на санкциониране само ако той извърши едно от следните тридействия:

• Намеса в играта,

• Придвижване напред към топката,

Нарушване на Закона за 10те метра (Закон11.4).

• Играч в положение на засада не се санкционира веднага.

• Играч, който получи неумишлен пас напред не се намира взасада.

• Играч може да бъде в положение на засада в точковото поле.

(b)

Намеса в игра от засада. Играч в положение на засада не трябва да се намесва в играта. Това означава, че играчът не трябва да играе с топката или да пречи на противник.

(c)

Придвижване напред от засада. Когато съотборник на играч в положение на засада е шутирал топка напред, играчът в засада не трябва да се придвижва към противниците, които очакват да отиграят топката, или да се придвижва към мястото на приземяване на топката, докато той не бъде освободен от засадата.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При започването на срещата, всички играчи са извън засада. В хода на срещата, играчите могат да попаднат в положение на засада. Такива играчи подлежат на санкциониране, докато не се освободят от засада.

В обща игра, състезател е в засада, ако той се намира пред съотборник, който носи топка, или пред съотборник който последен е играл с топката.

Засада означава, че състезателят е временно извън игра. Такива състезатели подлежат на санкциониране, ако се намесят в играта.

В обща игра, състезател може да бъде освободен от засада чрез действие на съотборник или на противник. Въпреки това, играч в положение на засада не може да бъде освободен от нея, ако той се намеси в играта; или като се придвижи напред към топката, или не се отдалечи на 10 метра от мястото на приземяване на топката.

11.2

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ НА СЪОТБОРНИК

В обща игра, съществуват четири начина за освобождаване на играч в засада, чрез собствени действия или такива на съотборници;

(a)

Действие на играча. Когато играчът в засада изтича зад съотборникът, който последен е шутирал, докоснал или носил топка, играчът се освобождава от засадата.

(b)

Действие на играча с топката. Когато съотборник носещ топка изтича пред играч в засада, този играч бива освободен от засадата.

(c)

Действие на шутьора или друг играч извън засада. Когато шутьорът, или съотборник който е на линия или зад шутьора в момента (или след) удара по топката, изтича пред играч в положение на засада, последният се освобождава от засадата.

(d)

Докато тича напред, съотборникът може да излезе в тъч или в тъч на точковото поле, но той трябва да се върне в игралното пространство, за да освободи друг играч от засада.

 

ИГРАЧ ОСВОБОЖДАВА СЪОТБОРНИК ОТ ЗАСАДА

11.3 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА ОТ ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВНИК

В обща игра, съществуват три начина за освобождаване на играч в засада от действия на противниковия отбор. Тези три начина не се отнасят за играч, който се намира в близост до 10 метра.

(a)

Пробег на 5 м. с топката. Когато противник носещ топката пробяга 5 м, играчът се освобождава от засада.

(b)

Шут или пас. Когато противник шутира или подаде топката, играчът се освобождава от засада.

(c)

Умишлено докосване на топката. Когато противник умишлено докосне топката, без да я овладее, играчът се освобождава от засада.

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА – ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВНИК

11.4 ЗАСАДА ДО 10 МЕТРА

(a)

Когато съотборник на играча в засада е шутирал напред, се счита че играчът в засада се намесва в играта, ако се намира пред условната линия на 10 метра пред противникът, който очаква топката, или от евентуалното място на приземяване на топката. Играчът в засада трябва незабавно да се изтегли зад условната 10-метрова линия. Докато се изтегля, играчът не трябва да пречи на противник.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Докато се изтегля, играчът в засада не може да бъде освободен чрез действие на противниковия отбор. Въпреки това, преди играчът да се е изтеглил на 10 метра, той може да бъде освободен от всеки свой съотборник, който без да се намира в положение на засада, го задмине.

(c)

Когато играч, който се намира по-близо от 10 метра, тръгне към противник очакващ топката, съдията веднага спира играта и санкционира играча в засада. Продължението на играта може да се окаже опасно за противника.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Играч, който се намира по-близо от 10 метра, бива санкциониран, ако играе с топката която не е била овладяна от противника.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Правилото за 10 метрова дистанция е в сила и ако топката се удари в пилона на вратата или в напречната греда. Взема се под внимание мястото на приземяване на топката. Играчът в засада не трябва да бъде пред условната 10-метрова линия, успоредна на полето.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Правилото за 10-метровата дистанция не важи, ако играч шутира топката и противник пресрещне удара, а съотборник на шутоьора, който е пред условната 10-метрова линия успоредна на полето, играе с топката. Противникът не е бил в очакване на топката, а съотборникът не се намира в засада.

Санкция: При санкциониране на играч в положение на засада в обща игра, противниковият отбор избира наказателен удар на местонарушението, или отсъдена схватка на мястото където виновният отбор последно е играл с топката. Ако последно е играно с топката в точковото поле на този отбор, схватката се отсъжда на 5 м. от гол-линията, срещу мястото на игра с топката.

(g)

Ако повече от един играч се намират в засада и напредват след удар с крак на съотборник, местонарушението е най-близкия играч в засада до очакващ топката противник, или най-близкия до мястото на приземяване на топката.

11.5 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА СПОРЕД ПРАВИЛОТО ЗА 10 МЕТРА

(a)

Играчът в засада трябва да се изтегли зад условната 10-метрова линия успоредна на полето, в противен случай той подлежи на санкция.

(b)

Играчът може да бъде освободен преди да се е изтеглил напълно зад условната 10-метрова линия, при едно от изброените в 11.2 три действия. Въпреки това, играчът не може да бъде освободен от действие на противниковия отбор.

11.6 СЛУЧАЙНА ЗАСАДА

(a)

Когато играч в засада не може да избегне съприкосновение с топката или с играч който я носи, той е в случайна засада. Ако неговият отбор не спечели преимущество от това, играта продължава. Ако неговият отбор спечели преимущество от това, се отсъжда схватка, в която топката се хвърля от противниковия отбор.

(b)

Когато играч предаде топката на съотборник, който се намира пред него, получаващият е в засада. Ако не се прецени, че получаващият е в умишлена засада (в който случай се отсъжда наказателен удар), това се счита за случайна засада и се отсъжда схватка, в която топката се хвърля от противниковия отбор.

11.7 ЗАСАДА СЛЕД ИЗТЪВАНЕ НАПРЕД

Когато играч изтърве напред и съотборник в положение на засада играе с топката, последният подлежи на санкциониране, ако неговото действия е лишило противник от преимущество.

Санция: Наказателен Удар

11.8 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЗТЕГЛЯЩ СЕ ИГРАЧ ПО ВРЕМЕ            НА СПОНТАННА, ОТСЪДЕНА СХВАТКА, МАУЛ ИЛИ ТЪЧ

При формирани спонтанна, отсъдена схватка, маул или тъч, изтеглящ се според изискванията играч остава в засада, дори след като противникът спечели притежание и приключила спонтанна, отсъдена схватка, маул или тъч. Играчът се освобождава от засадата като се изтегли зад съответната линия на засада. Никое друго негово или на съотборниците му действие не може да го освободи от засадата.

Ако играчът остане в засада, той може да бъде освободен само чрез действие на противниковия отбор. Съществуват две такива действия.

Противник носещ топката пробяга 5 метра. Когато противник носещ топката измине 5 метра, играчът се освобождава от засада. Играчът не се освобождава от засадата, ако противникът подаде топката. Дори ако противниците направят няколко подавания, техните действия не освобождават играча от засадата.

Удар с крак на противника. Когато противникът шутира топката, играчът се освобождава от засадата.

11.9 УМИШЛЕНО ЗАБАВЯНЕ

Играч който остане в положение на засада се бави умишлено. Играч който пречи на желанието на противниковия отбор да играе с топката, взема участие в играта и подлежи на санкциониране. Съдията преценява дали той не изчаква да бъде освободен от засадата, чрез действие на противника.

Санция: Наказателен Удар

 

 

Закон 12 Изтървана или хвърлена топка напред

ИЗТЪРВАНЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИЗТЪРВАНА ТОПКА НАПРЕД

Изтърване топката напред възниква когато играч загуби владение над нея и тя отиде напред, или когато играч удари топката напред с длан или цяла ръка, или когато топката се удари в длан или ръка и отиде напред идокосне земята или друг играч преди първият играч да успее да я хване.

‘Напред’ означава в посока към противниковата линия на мъртва топка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Рикошет. Ако топката рикошира в играч, при противников удар с крак, или непосредствено след удара, това не се счита за изтърване напред, дори ако топката е отишла напред.

 

РИКОШЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ХВЪРЛЕНА ТОПКА НАПРЕД

Топката е хвърлена напред, когато играч я хвърли или подаде напред. ‘Напред’ означава в посока към противниковата линия на мъртва топка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Отскачане напред. Ако топката не е била хвърлена напред, но се удари в играч или в земята и отскочи напред, това не се счита като хвърлена топка напред.

12.1 ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗТЪРВАНА ИЛИ ХВЪРЛЕНА ТОПКА НАПРЕД

(a)

Неумишлено изтървана или хвърлена топка напред. Отсъдена схватка на местонарушението.

(b)

Неумишлено изтървана или хвърлена топка напред при тъч. Отсъдена схватка на 15 метра от тъч-линията.

(c)

Изтървана или хвърлена топка напред в точковото поле. Ако атакуващ играч удари или хвърли топката напред в игралното поле и топката навлезе в противниковото точково поле и там бъде умъртвена, се отсъжда схватка на мястото на изтърването или хвърлянето напред.

(d)

Изтървана или хвърлена топка напред вътре в точковото поле. Ако играч от някой от отборите изтърве или хвърли топката напред в рамките на точковото поле, се отсъжда схватка на 5 метра срещу местонарушението, но не по-близо от 5 метра от тъч-линията.

(e)

Умишлено изтървана или хвърлена топка напред. Играч не трябва умишлено да удря топката напред с длан или цяла ръка, нито да я хвърля напред.

Санкция: Наказателен Удар. Трябва да се отсъди наказателно есе, ако нарушението е предотвратило отбелязване на есе.

 

Закон 13 Начални и Възобновителни удари

13.1 МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЧАЛЕН УДАР

(a)

Отборът извършва начален удар чрез ждроп, който трябва да бъде изпълнен от или зад центъра на средната линия.

(b)

При изпълнение на удара по неправилен начин, или от грешно място,противниковият отбор има два варианта за избор:

Повторение на удара, или

Хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на средната линия.

13.2 ОТБОР ИЗПЪЛНЯВАЩ НАЧАЛНИТЕ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ УДАРИ

(a)

При започване на срещата, ударът се изпълнява от отбора чиито капитан е избрал начален удар след спечелен жребий, или от противниковия отбор, ако спечелилият жребия е избрал врата.

(b)

След почивката на полувремето, противникът на отбора, изпълнил първия удар, започва срещата с начален удар.

(c)

След отбелязване на точки, играта се възобновява от противника на отбелязалия отбор.

13.3 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ОТБОР

Целият отбор на изпълнителя трябва да се намира за топката по времена удара. В противен случай, се отсъжда схватка на центъра. Топката в нея се хвърля от противника.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Началният удар се изпълнява при започване на срещата и при възобновяване на срещата след почивката между полувремената. Възобновителните удари се изпълняват след отбелязване на точки и след собствено затискане.

13.4 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОТИВНИКОВИЯ ОТБОР

Целият противников отбор трябва да стои зад 10-метровата линия. Ако негови играчи се намират пред тази линия и тръгнат преди шута по топката, ударът се повтаря.

 

НАЧАЛЕН УДАР

13.5 УДАР НА 10 МЕТРА

Ако топката достигне противниковата 10-метрова линия или бъде върната назад от вятър, след като я достигне, играта продължава.

13.6 УДАР ПОД 10 МЕТРА, НО ОТИГРАВАНЕ ОТ ПРОТИВНИК

Ако топката не достигне противниковата 10-метрова линия, но бъде първо отиграна от противник, играта продължава.

13.7 УДАР ПОД 10 МЕТРА БЕЗ ОТИГРАВАНЕ ОТ ПРОТИВНИКА

Ако топката не достигне противниковата 10-метрова линия, противникът има два варианта за избор:

Повторение на удара, или

Хвърляне на топка в отсъдена схватка на центъра.

13.8 ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ

Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако тя бъде шутирана директно в тъч, противниковият отбор има три варианта за избор:

Повторен удар;

Хвърляне на топка в отсъдена схватка на центъра;

Приемане на удара.

При приемане на удара, страничното хвърляне се изпълнява от централната линия. Ако топката е върната от вятъра пред централната линия и излезе директно в тъч,страничното хвърляне се изпълнява от мястото, където топката е излязла в тъч.

13.9 ИЗПРАТЕНА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a)

Ако топката бъде шутирана в точковото поле, без да докосне или да е била докосната от играч, противниковият отбор има три варианта за избор:

Да затисне топката Да я извади от игра
Да продължи играта

(b)

Ако противникът затисне топката, ако я извади от игра, или ако топката излезе в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка,съществуват два варианта за избор:

Хвърляне на топка в отсъдена схватка на центъра;

Повторен на удар.

(c)

При избор затискане на топката или изваждането и от игра, трябва да се действа без забавяне. Всяко друго действие на защитаващ играч с топката се счита за продължаване на играта.

13.10 ЖДРОП-АУТ

13.11 ЗАБАВЯНЕ НА ЖДРОП-АУТ

Ударът трябва да се изпълни без забавяне.

Санкция: Свободен Удар на 22-метровата линия.

13.12 НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕН ЖДРОП-АУТ

Ако ударът е изпълнен по неправилен начин, или от грешно място, противниковият отбор има два варианта за избор:

Повторен удар, или

Хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на 22-метровата линия.

13.13 ТОПКАТА ТРЯБВА ДА ПРЕСЕЧЕ ЛИНИЯТА

(a)

Ако топката не пресече 22-метровата линия, противниковият отбор има два варианта за избор:

Повторен удар, или

Хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на 22-метровата линия.

(b)

Ако топката пресече 22-метровата линия, но бъде върната назад от вятъра, играта продължава.

(c)

Ако топката не пресече 22-метровата линия, може да се даде авантаж. Противник, който играе с топката може да отбележи есе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ждроп-аут се използва за възобновяване на играта, след като атакуващ играч е поставил или занесъл топката в точковото поле без нарушения, и защитаващ играч е извадил топката от игра, или тя е отишла в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка.

Ждроп-аутът е удар ждроп, изпълнен от защитаващия отбор. Ждроп-аутът може да бъде изпълнен от произволно място на или зад 22-метровата линия.

13.14 ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ ОТ ЖДРОП-АУТ

Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако бъде шутирана директно в тъч, противниковият отбор има три варианта за избор:

Повторен удар,

Хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на 22-метровата линия.

Приемане на удара. При приемане на удара, страничното хвърляне се изпълнява от 22-метровата линия.

13.15 ИЗПРАТЕНА ТОПКА В ПРОТИВНИКОВО ТОЧКОВО ПОЛЕ

(a)

Ако топката е шутирана в противниковото точково поле, без да е докоснала или била докосната от играч, противниковият отбор има три варианта за избор:

Да затисне топката,

Да ч извади от игра, или

Да продължи играта.

(b)

Ако противниковият отбор затисне топката, извади я от игра, или ако топката напусне играта, излизайки в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка, той има два варианта за избор:

Хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на 22-метровата линия, от която е изпълнен ударът, или

Повторение на удара.

(c)

Ако предпочетат затискане на топката или изваждането и от игра, те трябва да направят това без забавяне. При всяко друго действие на защитаващ играч с топката, ще се счита, че състезателят е предпочел да играе.

13.16 ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ОТБОР

(a)

Целият отбор на изпълнителя трябва да се намира за топката по време на удара. В противен случай, се отсъжда схватка в центъра на 22-метровата линия. Топката в нея се хвърля от противника.

(b)

Въпреки това, ако ударът е изпълнен толкова бързо, че изтеглящите се играчи от отбора на изпълнителя, се намират все още пред топката,те няма да бъдат санкционирани. Те не трябва да спират своето изтегляне, докато не бъдат освободени от засада чрез действие на съотборник. Те не трябва да участват в игра преди да са освободени от засада по този начин.

Санкция: Отсъдена схватка в центъра на 22-метровата линия. Топката се хвърля от противниковия отбор.

13.17 ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР

(a)

Противниковият отбор не трябва да пресича 22-метровата линия, преди удара по топката.

Санкция: Свободен Удар на местонарушението.

(b)

Ако противник се намира от грешната страна на 22-метровата линия и забавя или пречи на изпълнението на удара, този играч е виновен за непристойнапроява.

Санкция: Наказателен Удар на 22-метровата линия.

 

ЖДРОП-АУТ

 

 

Закон 14 Топка на земя – Липса на блокаж

14.1 ИГРАЧ НА ЗЕМЯТА

Играчът трябва да незабавно да предприеме едно от следните три действия:

Да се изправи с топката;

Да подаде топката, или

Да освободи топката.

Играч, който подаде или освободи топката, трябва веднага да се изправи или отдалечи от нея. Авантаж се дава само при незабавно действие.

Санкция: Наказателен Удар

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Такава ситуация възниква когато топката се намира на земята, а играч се хвърля върху нея за да я овладее, но не непосредствено след отсъдена или спонтанна схватка.

Ситуацията възниква и когато играч се намира на земята, без да е бил блокиран и същевременно владее топката.

В играта участват състезателите които са на крака. Състезател не трябва да спира достъпа до топката, като пада върху нея. Спиране на достъпа означава,че никой от отборите няма достъп до нея за да продължи играта.

Играч, който спира достъпа до топката или пречи на противниковия отбор, като пада върху нея, нарушава целта и духа на играта и следва да бъде санкциониран.

Играч, който не е блокиран, но пада на земята докато държи топката, или играч който пада на земята и вземе топката, трябва да предприеме незабавно действие.

14.2 ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

(a)

Лежане върху или до топката. Играч не трябва да лежи върху, на или близо до топката, за да пречи на противниците да я овладеят.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Падане върху играч лежащ на земята с топката. Играч не трябва умишлено да пада върху друг играч с топката, който лежи на земята.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Падане върху играчи, лежащи на земята около топката. Играч не трябва умишлено да пада върху други играчи, лежащи на земята около топката.

Санкция: Наказателен Удар

 

 

Закон 15 Блокиране: Поваляне на играч носещ топка

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Блокирането възниква когато носещият топката е задържан и повален на земята от един или повече противници.

Играч, носещ топката, който не се задържан, не е блокиран играч и няма извършен блокаж.

Противниковите играчи, задържали и повалили носещия топката, които също се намират на земята, се наричат блокиращи.

Противниковите играчи, задържали и повалили носещия топката и не се намират на земята, не са блокиращи.

15.1 КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА БЛОКИРАНЕ

Блокирането може да се извършва само в игралното поле.

15.2 КОГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА БЛОКИРАНЕ

Когато носещият топката е задържан от един противник и съотборник на носещия топката се сглоби за него, се образува маул и не може да бъде извършен блокаж.

15.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВАЛЯНЕ НА ЗЕМЯТА

(a)

Ако носещият топката докосва земята с едното или с двете си колена,този играч е „повален на земята“.

(b)

Ако носещият топката е седнал на земята или върху друг играч, който се намира на земята, носещият топката е „повален на земята“.

15.4 БЛОКИРАЩИЯТ ИГРАЧ

(a)

Когато играч е блокирал противник и двамата паднат на земята, блокиращият трябва незабавно да освободи блокирания играч.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Блокиращият трябва незабавно да се изправи или отдалечи веднага от блокирания играч и от топката.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Блокиращият трябва да се изправи преди да играе с топката.

Санкция: Наказателен Удар

15.5 БЛОКИРАНИЯТ ИГРАЧ

(a)

Блокираният играч не трябва да лежи на, върху или близо то топката, за да пречи на противниците да я овладяват, и трябва да се опита да предостави незабавен достъп до нея, така че играта да може да продължи.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Блокираният играч трябва незабавно да подаде топката или да я освободи. Този играч трябва също веднага да се изправи или да се отдалечи от нея.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Блокираният играч може да освободи топката като я постави на земята в произволна посока, при положение че направи това незабавно.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Блокираният играч може да освободи топката като я бутне по земята в произволна всяка посока, без напред, при положението че направи това незабавно.

Санкция: Наказателен Удар

 

(e)

Блокираният играч трябва да я освободи топката, ако противникови състезатели, който са на крака се опитат да играят с нея.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Ако, по инерция, блокираният играч навлезе с топката в точковото поле, той може да отбележи есе или да извърши собствено затискане.

(g)

Ако играчите са блокирани в близост до гол-линията, те могат незабавно да протегнат и затиснат топката на или върху гол-линията за да отбележат есе, или да извършат собствено затискане.

15.6 ДРУГИТЕ ИГРАЧИ

(a)

След блокажа, всеки друг играч трябва да бъде на крака когато играе с топката. Играчите са на крака, ако никоя друга част от тялото не лежи на земята или върху играч на земята.

Санкция: Наказателен Удар

 

 

(b)

След блокажа, всеки играч на крака може да се опитва да овладее топка, като я издърпа от ръцете на този който я държи.

(c)

При, или в близост до мястото на блокира, останалите играчи които играят с топката, трябва да се намират зад топката и зад блокирания или блокиращия откъм собствената си гол-линия.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Всеки играч, овладял топка при блокажа, трябва незабавно да я отдалечи, подаде или шутира.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Всеки играч, който пръв овладее топката, не трябва да пада на земята върху блокажа или близо до него, освен ако не е блокиран от противников играч.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Всеки играч, който пръв овладее топката при блокажа или близо до него, може да бъде блокиран от противников играч, при положение че играчът се намира зад топката и зад блокирания или блокиращия откъм собствената си гол-линия.

Санкция: Наказателен Удар

(g)

След блокаж, всеки лежащ на земята играч не трябва да пречи на противник да овладява топката.

Санкция: Наказателен Удар

(h)

След блокаж, всеки лежащ на земята играч не трябва да блокира или да се опитва да блокира противник.

Санкция: Наказателен Удар

(i)

Когато блокиран играч се протегна за да затисне топката на или зад гол-линията, противникът може да му издърпа топката, но не трябва да я рита.

Санкция: Наказателен Удар

Изключение: Топката е отишла в точковото поле. След блокаж близо до гол-линията, ако тя е била освободена и отишла в точковото поле, всеки играч, включително този на земята, може да затисне топката.

15.7 ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

(a)

Никой играч не може да пречи на блокиран играч да подава топката.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Никой играч не може да пречи на блокиран играч да освобождава топката и да се изправя или отдалечава от нея.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Никой играч не може да пада върху блокиран играч.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Никой играч не може да пада върху играч, който лежи на земята след блокаж с топка между или близо до тях.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Играчи които са на крака не трябва да блъскат или пречат на противник, който не се намира близо до топката.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Може да възникне опасност, ако блокиран играч не освободи топката или не се отдалечи незабавно от нея, или ако някой му попречи за това. Ако се случи едно тези две нарушения, съдията незабавно отсъжда наказателен удар.

Санкция: Наказателен Удар

 

15.8 СЪМНЕНИЕ ОТНОСНО НАРУШЕНИЕ

Ако при блокаж, топката не може да бъде отиграна и не може да се прецени кой от играчите не е спазил закона, съдията незабавно отсъжда схватка, като топката се хвърля от отборът който е напредвал преди спирането, или ако никой от отборите не е напредвал, топката се хвърля от атакуващия отбор.

Закон 16 Спонтанна Схватка

16.1 ОБРАЗУВАНЕ НА СПОНТАННАТА СХВАТКА

(a)

Място на образуване на спонтанна схватка. Спонтанната схватка може да се образува само в игралното поле.

(b)

Начин за образуване на спонтанна схватка. Играчите са на крака. Минимум един играч трябва да бъде във физически контакт с противник. Топката е на земята.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Спонтанната схватка (Ruck) е фаза от играта, в която един или повече играчи от всеки отбор, които са на крака, във физически контакт, сглобени около лежаща на земята топка. Откритата игра е приключила.

„Rucking“. Опит за запазване притежанието над топката от играчите в спонтанната схватка, без груба и нечиста игра.

16.2 ВКЛЮЧВАНЕ В СПОНТАННА СХВАТКА

(a)

Раменете и главата на всеки играч образуващ, включващ се или участващ в спонтанната схватка, не трябва да бъдат под линията на кръста.

Санкция: Свободен Удар

(b)

Включващ се в спонтанната схватка играч трябва да се захване поне с една цяла ръка за тялото на съотборник.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Поставянето на ръка върху друг играч не се счита за захващане.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Всеки играч образуващ, включващ се или участващ в спонтанната схватка трябва да бъде на крака.

Санкция: Наказателен Удар

16.3 ИГРА В СПОНТАННАТА СХВАТКА – RUCKING

(a)

Играчите в спонтанната схватка трябва да се стремят да останат на крака.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Играч не трябва умишлено да пада или коленичи в спонтанната схватка. Това представлява опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Играч не трябва умишлено да поваля спонтанна схватка. Това представлява опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Играч не трябва да скача върху спонтанната схватка.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Главите и раменете на играчите не трябва да са по-ниско от кръста.

Санкция: Свободен Удар

(f)

Играч който се бори за топката, не трябва да настъпва други играчи на земята. Играч който се бори за топката се старае да прескача играчите на земята и не трябва да стъпва върху тях умишлено. Играчът, който се бори за топката трябва да стъпва само близо до нея.

Санкция: Наказателен Удар за опасна игра

16.4 ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В СПОНТАННАТА СХВАТКА

(a)

Играчите не трябва да връщат топката обратно в спонтанната схватка.

Санкция: Свободен Удар

(b)

Играчите не трябва да отиграват топката с ръка в спонтанната схватка.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Играчите не трябва да повдигат топката с крака в спонтанната схватка.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Играчите на земята или в близост до спонтанната схватка трябва да се стремят да се отдалечат от топката. Тези играчи не трябва да играят с топката в спонтанната схватка или когато тя излезе от нея.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Играч не трябва да пада до или върху топката, когато тя излиза от спонтанната схватка.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Играч не трябва да предприема никакво действие заблуждаващо противниковия отбор, че топката е напуснала спонтанната схватка, преди действително да излезе от нея.

Санкция: Свободен Удар

16.5 ЗАСАДА ПРИ СПОНТАННА СХВАТКА

(a)

Линия на засадата. Съществуват две линии на засада, успоредни на гол-линиите – по една за всеки отбор. Всяка от линиите на засадата минава през по-задния крак на последния играч в спонтанната схватка. Ако по-задният крак на последния играч е на или зад гол-линията, линията на засадата за защитаващия отбор е самата гол-линия.

(b)

Играчите трябва или да се включат в спонтанната схватка, или да се изтеглят незабавно зад линията на засадата. Ако играч стои отстрани на спонтанната схватка, той е в засада.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Включващи се или връщащи се в спонтанната схватка играчи. Всички играчи трябва да се включват в спонтанната схватка от линията на по-задния крак на последния си съотборник от спонтанната схватка. Играч може да се включи на линия с последния играч от спонтанната схватка.Ако играч се включи в спонтанната схватка от противниковата страна,или пред последния съотборник, този играч е в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор

(d)

Играчи които не се включват в спонтанната схватка. Ако играч се намира пред линията на засадата и не се е включил в спонтанната схватка, трябва веднага да изтегли зад линията на засада. Ако играч е пристъпил линията на засадата, без да се е включил в спонтанната схватка се намира в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор

 

16.6 УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА СПОНТАННАТА СХВАТКА

Спонтанната схватка завършва успешно, когато топката излезе от нея, или когато топката е на или зад гол-линията.

16.7 НЕУСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА СПОНТАННАТА СХВАТКА

(a)

Спонтанната схватка завършва неуспешно, когато топката не може да излезе от нея и се назначава отсъдена схватка.

Отборът който не се е движил напред, непосредствено преди спирането на топката, хвърля в отсъдената схватка.

Ако никой от отборите не се е придвижвал напред, или ако съдията не е в състояние да прецени кой от тях е бил в движение напред, преди обездвижването на топката в спонтанната схватка, тя се хвърля в отсъдената схватка от отбра който е бил в движение напред.

Ако никой от отборите не се е придвижвал напред, топката се хвърля от атакуващия отбор.

(b)

Преди да спре играта, съдията трябва да даде малко време за изваждане на топката, особено ако единият от отборите е в движение напред. Ако спонтанната схватка спре намясто, или ако съдията прецени че топката няма да излезе в определеното време, той трябва да назначи отсъдена схватка.

Закон 17 Маул

17.1 ОБРАЗУВАНЕ НА МАУЛ

(a)

Място на образуване на маула. Маулът може да се образува само в игралното поле.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Маул възниква когато играч, носещ топката бъде захванат от един или повече противници, и един или повече негови съотборници се сглобят за него. Следователно, маулът се състои от минимум трима играчи, всеки от които е на крака – носещият топката и по един играч от двата отбора. Всички участници в маула трябва да бъдат сглобени или захванати за формацията, да бъдат на крака и да се движат към гол-линията. Откритата игра е приключила.

 

17.2 ВКЛЮЧВАНЕ В МАУЛ

(a)

Раменете и главите на всички играчи образуващи, включващи се или участващи в спонтанната схватка, не трябва да бъдат под линията на кръста.

Санкция: Свободен Удар

(b)

Играч трябва да се е захванал или сглобил за маула, а не просто да се подпира на него.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

Поставянето на ръка върху друг участник в маула не се счита за захващане.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Играчите са на крака. Играчите в маула трябва да се стремят да останат на крака. Играчът с топката в маула може да падне на земята, при положение че незабавно предостави топката за продължаване на играта.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Играч не трябва умишлено да поваля маула. Това представлява опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Играч не трябва да се хвърля върху маула.

Санкция: Наказателен Удар

17.3 ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В МАУЛА

(a)

Играч не трябва да се опитва да издърпва противник навън от маула.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Играч не трябва да предприема никакво действие заблуждаващо противниковия отбор, че топката е напуснала маула, преди тя да е излязла от него.

Санкция: Свободен Удар

17.4 ЗАСАДА ПРИ МАУЛ

(a)

Линия на засадата. Съществуват две линии на засада, успоредни на гол-линиите, по една за всеки отбор. Всяка от линиите на засадата се определя от по-задния крак на последния играч маула. Ако по-задният крак на последния играч е стъпил на или зад гол-линията, линията на засадата за защитаващия отбор е самата гол-линия.

(b)

Играчът трябва да се включи в маула или незабавно да се изтегли зад линията на засадата. Ако играч стои отстрани на маула, той е в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор.

(c)

Включване в маула. Всички играчи трябва да се включват в маула от линията на по-задния крак на последния си съотборник в маула. Играч може да се включи на линия с последния съотборник в маула. Ако играч се включи в маул от противниковата страна, или пред последния съотборник, този играч е в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор

(d)

Играчи които не се включват в маула. Ако играч се намира пред линията на засадата и не се е включил в маула, трябва веднага да изтегли зад линията на засада. Ако играч е пристъпил линията на засадата, без да се е включил в маула се намира в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор

(e)

Напускащи или връщащи се в маула играчи. Играчи, които напускат маула, трябва незабавно да се изтеглят зад линията на засадата, в противен случай те се намират в засада. Ако играч се върне в маула пред последния си съотборник в маула, той е в засада. Играч може да се връща в маула на линия с последния съотборник в него.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор

17.5 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАУЛ

Маулът е приключил успешно, когато топката или играч с топката напусне маула. Маулът е приключил успешно, ако топката е на земята, на или зад гол-линията.

17.6 НЕУСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАУЛ

(a)

Маулът не е приключил успешно, ако застане на место или спре да се движи напред за повече от 5 секунди, при което се отсъжда схватка.

(b)

Маулът не е приключил успешно, ако играта с топка стане невъзможно или е повален на земята (не и в следствие на груба игра) при което се отсъжда схватка.

(c)

Отсъдена схватка след маул. Топката се хвърля от отбора който не е владеел топката при началото на маула. Ако съдията не е в състояние на прецени кой от отборите е имал притежание, топката се хвърля от отбора, който се е придвижвал напред, преди спирането на маула. Ако никой от отборите не се е придвижвал напред, топката се хвърля от атакуващия отбор.

(d)

Когато маулът остане на место или е спрял движението си напред за повече от 5 секунди, но топката е в движение, без да се губи от погледа на съдията, се дава малко време за нейното излизане. Ако тя не излезе в определения срок, се отсъжда схватка.

(e)

Ако маулът е спрял на место, той отново може да тръгне напред, при положение че не се забави с повече от 5 секунди. Ако маулът спре за втори път и ако топката е в движение, без да се губи от погледа на съдията, се дава малко време за нейното излизане. Ако тя не излезе в определения срок, се отсъжда схватка.

(f)

Когато отиграването на топката в маула стане невъзможно, съдията не позволява дълготрайна борба. Назначава се отсъдена схватка.

(g)

Ако играчът който държи топката в маула падне на земята, включително ако коленичи с едно или две колена или седне, съдията отсъжда схватка, освен ако топката не е в непосредствена наличност за отиграване.

(h)

Отсъдена схватка след маул при захващане на играча уловил топката. Ако играч хване топката директно от противников удар с крак, освен начален удар или ждроп-аут, и бъде непосредствено захванат от противник, може да се образува маул. В последствие, ако маулът остане на место, спре движението си напред за повече от 5 секунди, или при невъзможност за отиграване на топката, се отсъжда схватка,като топката в нея се хвърля от отбора на хваналия топката.

‘Директно от противников удар’ означава че топката не е докоснала друг играч или земята, преди да бъде хваната от играча.

Ако маулът се придвижва към точковото поле на уловилия топката играч, и там бъде затисната или спряна от игра, се отсъжда схватка на 5 метра. Топката се хвърля от атакуващия отбор.

 

 

Закон 18 Марк – Чисто овладяване

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

За да извърши чисто хващане, играчът трябва да се намира на или зад 22-метровата линия. Ако играч е стъпил с единия си крак на 22-метровата линия или зад нея, се счита че се намира „в 22 м. зона“. Играчът трябва да улови чисто топката от директен противников удар с крак, като същевременно извика „Марк“. Не може да се прави марк от начален или възобновителен удар, освен от ждроп-аут.

При марк се отсъжда удар с крак. Ударът се изпълнява от местото на обявения марк.

Играч може да обяви марк, дори ако преди хващането, топката е докоснала пилона или напречната греда на вратата.

Играч от защитаващия отбор може да обяви марк вътре в точковото поле.

 

18.1 СЛЕД ОБЯВЕН МАРК

Съдията незабавно спира играта и присъжда удар с крак за играча, който е овладял топката.

18.2 ОТСЪДЖДАНЕ НА УДАРА

Ударът се отсъжда на мястото на чистото хващане.

18.3 МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ

Ударът се изпълнява от или точно зад мястото на отсъждането.

18.4 ИЗПЪЛНЯВАЩ УДАРА

Ударът се изпълнява от играча, извършил чистото хващане. Ако този играч не е в състояние да изпълни удара до една минута, се отсъжда схватка на местото на хващането, топката се хвърля от отбора на този играч. Ако чистото хващане е извършено в точковото поле,схватката се отсъжда на 5 метра от гол-линията, пред местото на овладяването.

18.5 НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За удар отсъден при чисто хващане са в сила разпоредбите на Закон21 – Свободни Удари.

18.6 ИЗБОРА НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a)

Отборът на играчът извършил чистото хващане, може да избере отсъдена схватка.

(b)

Место на отсъдената схватка. При извършване на чистото овладяване вътре в игралното поле, схватката се отсъжда на това място, но минимум на 5 м. от тъч-линията. Ако овладяването е извършено вътре в точковото поле, схватката се отсъжда на 5 м. от гол-линията, пред мястото на овладяването и минимум на 5 м. от тъч-линията.

(c)

Изпълняващ отбор. Отборът на играчът извършил чистото овладяване, хвърля топката в отсъдената схватка.

18.7 ОТСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a)

Противник, независимо дали се намира в засада или не, не трябва да влиза в играч обявил марк, след като съдията подаде сигнал за спиране.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Местоизпълнение на наказателния удар. Ако виновният играч е вън от засада, наказателният удар се изпълнява на местонарушението. Ако виновният играч е в засада, наказателният удар се изпълнява от линията на засадата (Закон 11 засада и извън засада в обща игра.)

(c)

Наказателен удар. Всеки играч от ненарушилия отбор може да изпълни наказателния удар.

 

Закон 19 Тъч и Подреждане за странично хвърляне

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

‘Директен шут в тъч’ означава че топката е шутирана в тъч, без да се е приземила в игралното пространство, и без да е докоснала играч или съдията.

’22-та метра’ е зоната между гол-линията и 22-метровата линия, включително 22-метровата линия, но без гол-линията.

Линията на тъча е условна линия в игралното поле, перпендикулярна на тъч-линията, срещу мястото на страничното хвърляне.

Топката е в тъч когато тя, без се носи от играч, докосне тъч-линията или всеки обект или лице намиращо се на или извън тъч-линията.

Топката е в тъч когато се носи от играч, като той (или самата топка) докосне тъч-линията или земята извън тъч-линията.

Мястото където носещият топката (или самата топка) докосне или пресече тъч-линията е мястото на излизане в тъч.

Топката е в тъч, ако играч я хване и същевременно е стъпил с единия си крак на тъч-линията или на земята извън тъч-линията.

Ако играч е стъпил с единия си крак в игралното поле, а с другия е стъпил втъч, докато държи топката, топката е в тъч.

Ако топката пресече тъч-линията или тъч-линията на точковото поле, и бъде уловена от играч стъпил с двата си крака в игралното пространство, топката не се намира в тъч или в тъч на точковото поле. Този играч може да отбие топката обратно в игралното пространство.

Ако играч отскочи и хване топката, трябва да се приземи и с двата си крака в игралното пространство, в противен случай топката е в тъч или в тъч на точковото поле.

Играч в тъч може да рита или отбива топката, но не да я хваща, при положение че тя не е пресякла въздушната граница на тъч-линията. Въздушната границана тъч-линията е вертикалната равнина над тъч-линията.

19.1 ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЕСПЕЧЕЛЕН ТЕРЕН

(a)

Директен шут в тъч извън собствените 22 метра. Освен от наказателен удар, ако играч шутира директно в тъч от игралното поле извън своята 22-метрова зона, не може да се спечели терен. Хвърлянето се извършва или от линията на удара, или от мястото на излизане на топката, ако то е по-близо до собствената гол-линия.

(b)

Играч връща топката в собствените си 22 метра. Когато защитаващ играч овладее топка извън 22 метра, я занесе или изпрати вътре в 22-та метра, и шутира директно в тъч, не се печели терен.

СПЕЧЕЛЕН ТЕРЕН

(c)

Играч в собствените си 22 метра. Когато защитаващ играч овладее топка в собствената си 22-метрова зона или в точковото поле и шутира в тъч, хвърлянето се изпълнява от местото на излизане на топката.

(d)

Не пряк шут в тъч. Когато играч шутира не пряко в тъч от произволно място в игралното пространство, така че топката отскочи в игралното поле, хвърлянето се изпълнява от местото на излизане на топката.

Когато играч шутира топката от произволно място в игралното пространство и тя докосне или бъде докосната от противников играчи, или отскочи от игралното поле, след което излезе в тъч, хвърлянето се изпълнява от местото на излизане на топката.

Когато играч шутира топката от произволно място в игралното пространство, така че тя докосне или бъде докосната от противников играч и излезе директно в тъч, хврълянето се изпълнява срещу местото където топката е докосната от противниковия играч, или от местото на излизане на топката, ако то е по-близо до противниковата гол-линия.

ИЗЛИЗАНЕ В ТЪЧ И СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(e)

Наказателен удар. Когато играч шутира в тъч от наказателен удар, от произволно място в игралното пространство, хвърлянето се изпълнява от местото на излизане на топката.

СВОБОДЕН УДАР

(f)

Извън собствените 22-та метра не се печели терен. Когато, отсъден извън 22-та метра свободен удар излезе директно в тъч, хвърлянето се изпълнява срещу мястото на удара, или местото на излизане в тъч, ако то е по-близо до гол-линията на шутьора.

(g)

В собствените 22 метра или точково поле, спечелване на терен. Когато, отсъден свободен удар в 22-метровата зона или в точковото поле, излезе в директен тъч, хвърлянето се изпълнява от местото на излизане.

19.2 БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

(a)

Играч може да изпълни бързо хвърляне, без да изчаква подреждането на играчите.

(b)

Играч може да изпълни бързо хвърляне от произволно място извън игралното поле, между мястото на излизане на топката и собствената си гол-линия.

 

(c)

Играч не трябва да изпълнява бързо хвърляне, след подреждането на играчите. В този случай, бързото хвърляне се отменя. Страничното хвърляне се изпълнява от същия отбор.

БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(d)

При бързо изпълнение, играчът трябва да използва топката която е излязла в тъч. Ако, след излизането в тъч, се използва друга топка,или тя е била докосната от друг играч, освен хвърлящия, бързото хвърляне се отменя. Страничното хвърляне се изпълнява от същия отбор.

(e)

Ако играчът не изпълни бързото хвърляне по права линия, така че топката не премине минимум 5 метра по линията на тъча, преди да докосне земята или друг играч, или ако при хвърлянето, играчът стъпи в игралното поле, бързото хвърляне се отменя. Противниковият отбор избира дали да изпълнява тъч от мястото на неуспешното бързо хвърляне, или да хвърля топката в отсъдена схватка на 15-те метра, срещу това място. Ако те, на свой ред, извършат неправилно страничното хвърляне, се отсъжда схватка на15-те метра. Отборът, извършил бързото изпълнение хвърля топката в отсъдената схватка.

(f)

При бързо хвърляне, играч може да дойде до линията на тъча и да се отдалечи, без да бъде санкциониран за това.

(g)

При бързо хвърляне, играч не трябва да пречи топката да премине 5-те метра.

Санкция: Свободен Удар на 15-те метра

 

(h)

Ако играч носещ топката бъде изтласкан в тъч, той трябва да освободи топката за противников играч, за бързо хвърляне.

Санкция: Наказателен Удар на 15-те метра

19.3 ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Във всички останали случаи, хвърлянето се изпълнява от мястото на излизане на топката в тъч.

19.4 ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРАНИЧНОТО ХВЪРЛЯНЕ

Хвърлянето се извършва от противниците на играча, последен държал или докоснал топката, преди нейното излизане в тъч. При наличие на съмнение, хвърлянето се изпълнява от атакуващия отбор.

 

МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изключение: Когато, при изпълнение на наказателен удар, топката е шутирана директно в тъч, хвърлянето се изпълнява от играч от отбора изпълнил наказателния удар. Това важи както за директно, така и за непряко изваждане на топката в тъч.

19.5 НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Играчът изпълняващ удара трябва да е застанал на правилното място. Играчът не трябва да стъпва в игралното поле, докато хвърля топката. Топката трябва да се хвърли по права линия, така че да прелети 5 м. по линията на тъча, преди да докосне земята или играч, или да бъде докосната то играч.

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

19.6 НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(a)

При неправилно изпълнение на страничното хвърляне, противниковият отбор избира между хвърляне на тъч или вхърляне в отсъдена схватка на 15-те м. При избор на хвръляне на тъч, и неправилно изпълнение, се отсъжда схватка. Топката в нея се хвърля от отбора изпълнил първото странично хвърляне.

(b)

Страничното хвърляне трябва да се изпълни без забавяне и без лъжливо движение.

Санкция: Свободен Удар на 15-те метра

(c)

Играч не трябва умишлено или многократно да хвърля топката по неправа линия.

Санкция: Наказателен Удар на 15-те метра

СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

19.7 НАРЕЖДАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪЧ

(a)

Минимум. Колоните се формират от минимум двама играчи от
отбор.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(b)

Максимум. Изпълняващият отбор определя броя играчи в колоните.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(c)

Противниковият отбор може да разположи по-малко играчи в своята колона, но не трябва да има повече.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Целта на такова изпълнение е бързото, безопасно и честно възобновяване на играта, след излизането на топката в тъч, чрез нейното хвърляне между двете линии от играчи.

Играчите от колоните. Това са играчите образуващи двете колони, съставляващи нареждането за страничното хвърляне.

Получател. Получателят е играч в позиция за хващане на топката, след като играчите от колоните подадат или отбият топката назад от нареждането. Всеки играч може да бъде получател, но всеки отбор в нареждането има само по един получател.

Играчи участващи в изпълнението, познати като участници в нареждането. Участващите в нареждането играчи са този който хвърля и неговия непосредствен противник, двамата очакващи да получат топката до колоните и играчите в колоните.

Всички останали играчи. Всички останали играчи които не вземат участие в изпълнението, трябва да бъдат на минимум 10 м. зад линията на тъча, или на/зад собствената си гол-линия, до края на това изпълнение.

15-метрова линия. Тази линия е на 15 навътре в полето и е успоредна на тъч-линията.

Схватка след тъч. Всяка схватка в следствие на нарушение или спиране в страничното хвърляне, се отсъжда на 15метровата линия, срещу изпълнения тъч.

(d)

Когато топката е в тъч, се предполага че всеки играч приближаващ до линията на тъча, идва за да се включи в колоната. Играчите, тръгнали към линията на тъча, не трябва да се бавят. Играчите от двата отбора не трябва да напускат колоните, след заемане на позиции, преди края на изпълнението.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(e)

Ако изпълняващият отбор подреди по-малко от обичайния брой играчи в своята колона, трябва да се даде малко време на противника за да извади достатъчно играчи от своята колона, за да не изпадне в нарушение.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(f)

Тези играчи трябва да напуснат колоната без забавяне. Те трябва да се преместят до линията на засада, 10 метра зад линията на тъча. Ако изпълнението завърши преди да достигнат тази линия, те могат да се включат отново в играта.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(g)

Отказ от нареждане за изпълнение. Отборът не трябва самоволно да пропуска нареждане за изпълнение на тъч.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(h)

Местоположение на играчите от нареждането. Първият играч от колоната стои минимум на 5 метра от тъч-линията. Последният играч от колоната стои максимум на 15 метра от тъч-линията. Всички играчи от редицата се намират между тези две точки.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(i)

Две отделни прави колони. Играчите от двата отбора образуват две успоредни колони, всяка от които е перпендикулярна натъч-линията.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(j)

Играчите от двете колони трябва да спазват разстояние между вътрешното си рамо. Това разстояние се определя когато играчите са в изправено положение.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(k)

Еднометров коридор. Всяка от колоните трябва да бъде половин метър навътре от линията на тъча.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

 

(l)

Линията на тъча не трябва да бъде на по-близо от 5 метра от гол-линията.

ПОДРЕЖДАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

(m)

След подреждане на колоните, но преди хвърлянето на топката, играч не трябва да задържа, бута, блъска или пречи на противник.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия.

19.8 НАЧАЛО И КРАЙ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(a)

Начало. Изпълнението започва с отделянето на топката от ръцете на хвърлящия.

(b)

Край. Изпълнението приключва когато топката или играч който я носи напусне подреждането.

Това включва следните случаи:

Изпълнението на тъч приключва, когато топката е изхвърлена, отбита или шутирана извън подреждането.

Изпълнението на тъч приключва, ако топката или играч който я носи, навлезе в пространството между 5-метровата линия и тъч-линията.

Изпълнението на тъч приключва, когато играч от колоната насочи топката към играч, който се отделя от подреждането.

Изпълнението на тъч приключва, когато топката е хвърлена зад 15-метровата линия, или когато играч я овладее или постави зад тази линия.

Изпълнението на тъч приключва, когато при последвало образуване на спонтанна схватка или маул, всички играчи участващи в спонтанната схватка или маула пресекат линията на хвърлянето.

Изпълнението на тъч приключва, когато отиграването на топката стане невъзможно. Играта се подновява с отсъдена схватка.

19.9 НАЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

(a)

Засада. Играч от колоните не трябва да влиза в положение на засада. Първоначалната линия на засадата се определя от линията нахвърляне. След като топката докосне играч или земята, линията на засадата се определя от линията на топката.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(b)

Отскачащите за топката играчи, могат да правят стъпка в произволна посока, без да пристъпват линията на тъча.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(c)

Подпиране на противник. Играч от колоната не трябва да използва противник като опора при отскока.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(d)

Задържане или бутане. Играч от колоната не трябва да задържа, бута, блъска, хваща или пречи на противник без топка, освен при образувана спонтанна схватка или маул.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(e)

Непозволено влизане. Играч от колоната не трябва да блъска противник, освен при опит да блокира противника или да отиграе топката.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

 

(f)

Подпиране на съотборник. Отскачащ играч от колоната не трябва да използва съотборник за опора.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(g)

Повдигане. Играч от колоната не трябва да повдига съотборник.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(h)

Опора преди отскок. Играч не трябва да подпира съотборник преди неговия отскок.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(i)

Отскок или опора преди хвърлянето на топката. Играч не трябва да отскача за топката или да подпира друг играч преди топката да е напуснала ръцете на хвърлящия.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(j)

Предварително хващане под кръста. Играч не трябва да хваща предварително съотборник под нивото на кръста.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(k)

Подкрепа на съотборник. Играч не трябва да подкрепя отскачащ съотборник под нивото на шортите, когато е зад него, или под нивото на бедрата когато е с лице към него.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(l)

Приземяване на съотборник. Играчите които подкрепят отскачащия съотборник, трябва да го приземят, веднага след като отскочилият спечели топката.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(m)

Пречене на хвърлянето. Играч от нареждането не трябва да стои на по-малко от 5 метра от тъч-линията. Играч от нареждането не трябва да пречи топката да прелети 5 метра от тъч-линията.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(n)

Когато хвърлената топка прелети зад даден играч от колоната, той може да се придвижи към пространството между тъч-линията и 5-метровата линия. Ако се премести в това пространство, играчът не трябва да се насочва към собствената си гол-линия преди края на изпълнението, освен ако не тръгва за обиколка на колоната.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

(o)

Хващане или отклоняване. При отскачане за топка, в опит за нейното овладяване или отклоняване, играчът трябвада използва и двете си ръце или вътрешната си ръка. Отскачащият не трябва да използва само външната си ръка в опита си да овладее или отклони топката.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия

19.10 НАЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИГРАЧИТЕ ИЗВЪН НАРЕЖДАНЕТО

Играч, който не участва в нареждането трябва да стои минимум на 10 метра зад линията на хвърляне, или на/зад собствената си гол-линия, ако тя е по-близо, до приключване на изпълнението.

Съществуват няколко изключения:

Изключение 1: Дълго хвърляне. Ако хвърлящият изпрати топката отвъд 15-метровата линия, негов съотборник може да изтича за да хване топката. При това положение, противникът също може да тръгва напред.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засада на виновния отбор
срещу местонарушението, но не по-близо от 15 метра от тъч-линията.

Изключение 2: Получаващият може да навлезе между двама съотборници от колоната и да извършва позволените в подреждането действия. Получаващият подлежи на санкциониране при нарушения в нареждането, както и всеки един играч от колоните.

19.11 ОТДЕЛЯНЕ/ВЕТРИЛО

(a)

Играч не трябва да тръгва за ветрило, преди топката да е напуснала ръцете на хвърлящия играч.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия, на линията на хвърляне.

(b)

Изпълняващият ветрило играч, трябва да остане в пространството между линията на хвърляне и 10 метра от тази линия и да не спира преди края на изпълнението.

Санкция: Свободен Удар от 15-метровата линия, на линията на хвърляне

(c)

Играчите могат да сменят своите позиции в колоната, преди хвърлянето на топката.

19.12 ЗАСАДА В ТЪЧА

(a)

При нареждане на колоните, за всеки отбор съществуват две отделни линии на засада, успоредни на гол-линиите.

(b)

Участващи играчи. Едната линия на засада се отнася за участващите в нареждането играчи (обикновено всички или някои от нападателите, плюс девятката и хвърлящия играч). Преди хвърлянето на топката, и преди да е докоснала играч или земята, линията на засадата съвпада с линията на хвърлянето. След това, линията на засадата съвпада с линията на топката.

(c)

Неучастващи играчи. Другата линия на засада се отнася за играчите, невземащи участие в нареждането (обикновено това са бековете). За тях, линията на засадата е 10 м. зад линията на хвърляне или собствената гол-линия, ако тя е по-близо. Засадата в тъча се различава в случаите на дълго хвърляне, спонтанна схватка или маул след изпълнението.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Играч от нареждането прави „ВЕТРИЛО“, като напусне колоната, за да овладее отбита или подадена от съотборник топка.

19.13 ЗАСАДА ПРИ УЧАСТИЕ В НАРЕЖДАНЕТО

(a)

Преди топката да докосне играч или земята. Играч не трябва да пристъпва линията на хвърляне. Играч е в засада, ако пристъпи линията на хвърляне, преди топката да е докоснала играч или земята, освен ако не е направил това при отскок за топката. Играч трябва да отскача от собствената си страна на линията на хвърляне.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(b)

Ако играч отскочи и пресече линията на хвърляне, но не успее да овладее топката, той не подлежи на санкциониране, ако незабавно се върне назад.

(c)

След като топката докосне играч или земя. Играч който не носи топката е в положение на засада, ако след като топката е докоснала играч или земята, той стъпи пред топката, освен ако не блокира (или направи опит за блокаж) на противник. Всеки опит за блокиране трябва да започва от собствената страна спрямо топката.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(d)

Съдията трябва да санкционира всеки играч, който умишлено или неумишлено, премине в положение на засада, без да се опитва да спечели притежание над топката, или да блокира противник.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(e)

Никой играч от страните участващи в нареждането, не може да го напуска, преди края на изпълнението.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

19.14 ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ИГРАЧ

Хвърлящият играч има три възможности (както и неговият пряк противник):

(a)

Хвърлящият може да остане между 5-метровата линия и тъч-линията.

(b)

Хвърлящият може да се изтегли до линията на засадата на 10 метра зад линията на хвърлянето.

(c)

Хвърлящият може да се включи в колоната непосредствено след хвърлянето на топката.

(d)

Хвърлящият може да премине в положението на получаващ, ако тази позиция вече не е заета. Ако хвърлящият тръгне към друго място, той влиза в положение на засада.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

19.15 ЗАСАДА ЗА НЕУЧАСТВАЩИТЕ В НАРЕЖДАНЕТО

(a)

Преди края на изпълнението. Линията на засадата е 10 метра зад линията на хвърляне, или собствената гол-линия, ако тя е по-близо.

Играч които не участва в нареждането е в засада, ако пристъпи тази линия на засада, преди края на изпълнението.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор, срещу местонарушението, минимум на 15 метра от тъч-линията.

(b)

Играчи в засада по време на хвърлянето. Играч може да хвърля топката, дори ако негов съотборник все още не се е изтеглил до линията на засадата. Въпреки това, ако играчът не полага усилия за незабавно изтегляне, той е в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата на виновния отбор, срещу местонарушението, минимум на 15 метра от тъч-линията.

Изключение: При дълго хвърляне. Съществува изключение на Закона за засада при нареждането. То е в сила, ако топката е хвърлена отвъд 15-метровата линия. Непосредствено щом топката се отдели от ръцете на хвърлящия, всеки негов съотборник може да тръгне към топката.

Това означава, че играч участващ в нареждането, може да тръгне към средата на полето, зад 15-метровата линия, а неучастващ в нареждането играч, може да преминава линията на засадата.

В този случай, противникът също може да тръгва към средата на полето или напред. Въпреки това, ако играч тръгне навътре или напред за да овладее дълго хвърляне, но топката не бъде изпратена зад 15-метровата линия, той се намира в засада и подлежи на санкция.

Санкция: Наказателен Удар

За играчите участващи в нареждането: наказателният удар е от 15-метровата линия.

За играчите неучастващи в нареждането: наказателният удар е от линията на засада на виновния отбор, на местонарушението, минимум на 15 метра от тъч-линията.

19.16 ЗАСАДА ПРИ СПОНТАННИ СХВАТКИ ИЛИ МАУЛОВЕ В НАРЕЖДАНЕТО

(a)

Когато от страничното изпълнение се образува спонтанна схватка или маул, линията на засадата за играчите от нареждането, престава да се определя от топката. Линията на засадата вече е най-задния крак на съотборник от спонтанната схватка или маула.

(b)

Въпреки това, за неучастващите в нареждането играчи, линията на засадата си остава 10 метра зад линията на хвърляне. За тези играчи, изпълнението не е приключило с образуването на спонтанната схватка или маула.

(c)

То приключва когато спонтанната схватка или маулът напусне линията на хвърлянето. За да стане това, краката на всички играчи от спонтанната схватка или маула трябва да напуснат линията на хвърлянето.

(d)

Играч, участващ в нареждането, трябва или да се включи в спонтанната схватка или маула, или да се изтегли зад линията на засадата и да остане на нея, в противен случай, той остава в засада.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(e)

Важат останалите Закони за спонтанна схватка или маул. Играч не трябва да се включва в спонтанна схватка или маул от страната на противника.

Санкция: Наказателен Удар

Играчите не трябва да се включват пред линията на засадата. В противен случай, те са в засада.

Санкция: Наказателен Удар от 15-метровата линия

(f)

Неучастващи в нареждането играчи. При образуване на спонтанна схватка или маул в тъча, изпълнението не е приключило, преди краката на всички играчи в спонтанната схватка или маула не преминат линията на хвърляне.

До тогава, линията на засада за неучастващите в нареждането играчи е все още на 10 метра зад линията на хвърлянето, или гол-линията,ако тя е по-близо. Играч който пристъпи тази линия е в засада.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засада, минимум 15 метра от тъч-линията.

Закон 20 Отсъдена Схватка

20.1 ОБРАЗУВАНЕ НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a)

Място на изпълнение. Схватката се отсъжда на местонарушението или на мястото на прекъсването, или възможно най-близо до него в игралното поле, освен ако Закона не предвижда друго.

(b)

Ако то е на по-малко от 5 м. от тъч-линията, схватката се отсъжда на 5 м. от тъч-линията. Схватката може да се отсъжда само в игралното поле. В момента на образуване, средната линия на схватката не може да бъде по-близо от 5 м.от гол-линията.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Целта на отсъдената схватка е бързото и безопасно възобновяване на играта по честен начин, след незначително нарушение или прекъсване.

Отсъдената схватка се образува в игралното поле от осем играчи от всеки отбор, разположени в три последователни линии, като първите линии се сглобяват една в друга. Полузащитникът от схватката хвърля топката в образувания тунел, така че играчите от първите линии могат да спорят за притежанието, чрез прибиране на топката с крак.

Средната линия на схватката не трябва да бъде на по-малко от 5 м. от гол-линията. Отсъдена схватка не може да се образува на по-малко от 5 м. от тъч-линията.

Тунелът е пространството между двете първи линии.

Играчът който хвърля топката в отсъдената схватка е полузащитник към схватката.

Средната линия е условната линия по земята в тунела, определена от линията на раменете на играчите от първите линии.

Играчът в средата на всяка от предните линии е талоньор (hooker).

Играчите от двете страни на талоньора са пилиери (стълбове, props). Левият пилиер е външен – сглобява се само с едно рамо. Десният пилиер е вътрешен – сглобява се между двама противници.

Двамата играчи от втората линия, които тласкат пилиерите и талоньора са „затварячи“ (locks).

Играчите които се сглобяват от външната страна на втората или третата линия са странични (flankers).

Играчът от третата линия, който обикновено се сглобява между двамата затварячи е №8. Като вариант, №8 може да се сглоби между затваряч и страничен.

 

(c)

При нарушение или прекъсване в точковото поле, схватката се отсъжда на 5 м. от гол-линията.

(d)

Схватката се образува на линия с местонарушението или мястото на прекъсване.

(e)

Без забавяне. Отборът не трябва умишлено да забавя формирането на отсъдената схватка.

Санкция: Свободен Удар

(f)

Брой играчи: Осем. В схватката трябва да участват по осем играчи от всеки отбор. Всчиките осем играчи трябва да останат сглобени в схватката до нейното приключване. Всяка първа линия трябва да се състои точно от трима играчи. Втората линия трябва да се състои от двамата затварячи.

Санкция: Наказателен Удар

Изключение: Ако, по някаква причина, отборът разполага с по-малко от петнадесет играчи, може да се намали съответно броят на участващите в отсъдената схватка. Разрешеното намаляване на играчите в схватката на единия отбор, не задължава другия отбор да извърши същото. Въпреки това, в отсъдена схватка, отборът не трябва да разполага по-малко от петима играчи.

Санкция: Наказателен Удар

(g)

Сглобяване на първите линии. Първо, съдията отбелязва с крак местото за формиране на схватката. Преди двете първи линии да се сглобят една в друга, те трябва да са застанали на не повече от една ръка разстояние една от друга. Полузащитникът на схватката държи топката, готова за хвърляне. Първите линии трябва да приклекнат, така че при сглобяването си една в друга, главите и раменете на играчите да не са под линията на кръста. Първите линии трябва да се сглобят, така че да няма двама непосредствено един до друг съотборници.

Санкция: Свободен Удар

(h)

Първите линии приклякат и изчакват съдията да извика ‘engage’. Това не е команда, а сигнал, че при готовност, първите линии могат да се сглобят една в друга.

Санкция: Свободен Удар

(i)

Приклекналата стойка е продължение на изправения стоеж, с достатъчно присвити колена за да се влезе в противниковата първа линия, без засилване.

(j)

Засилване. Първата линия не трябва да се засилва в противника от разстояние. Това е проява на опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(k)

Неподвижна и успоредна. Докато топката не напусне ръцете на полузащитника, схватката трябва да остане неподвижна, а средната и линия трябва да остане успоредна с гол-линиите. Отборът не трябва да измества схватката от отбелязаното място, преди хвърлянето на топката.

Санкция: Свободен Удар

20.2 ПОЗИЦИЯ НА ИГРАЧИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

(a)

Всички играчи са в позиция за тласък. При формиране на схватката, тялото и краката на всеки от първата линият рябва да бъдат в удобно положение за тласък напред

Санкция: Свободен Удар

(b)

Това означава, че играчите от първа линия трябва да са стъпили на земята с два крака, тежестта на тялото е поне на единия от краката. Играчите не трябва да кръстосват крака, въпреки че кракът на даден играч може да кръстоса крака на негов съотборник. Рамената наиграчите не трябва да са по-ниско от кръста.

Санкция: Свободен Удар

(c)

Талоньрът в позиция за талониране. Преди хвърлянето на топката, талоньорът трябва да бъде в позиция за нейното прибиране. Талоьнорите трябва да са стъпили с два крака на земята, като тежестта на тялото е поне на единия крак. Предният крак на талоньора не трябва да бъде пред предния крак на съотборник от първата линия.

Санкция: Свободен Удар

20.3 СГЛОБЯВАНЕ НА СХВАТКАТА

(a)

Сглобяване на първа линия. Всички играчи от първата линия трябва да останат здраво сглобени от началото до края на отсъдената схватка.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

Сглобяване на талоньорите. Талоньрът може да се захване над или под рамената на пилиерите. Пилиерите не трябва да повдигат талоньора, така че той да няма тежест на никой от двата си крака.

Санкция: Наказателен Удар

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Когато играч се сглобява за съотборник, той трябва да използва цялата си ръка от дланта до рамото, за да се захване за тялото на съотборник на или под нивото на мишниците. Поставянето на ръка върху друг играч не се счита за сглобяване.

 

(c)

Сглобяване на външните пилиери. Външният пилиер трябва да се сглоби с противниковия вътрешен пилиер, като постави лявата си ръка под дясната ръка на вътрешния пилиер и захване гърба на неговата фланелка. Външният пилиер не трябва да захваща лицевата страна, ръката, ръкава или яката на противниковия вътрешен пилиер. Външният пилиер не трябва да оказва никакъво дърпане или натиск надолу.

Санкция: Наказателен Удар

СГЛОБЯВАНЕ НА ПИЛИЕРИТЕ

(d)

Сглобяване на вътрешния пилиер. Вътрешният пилиер трябва да се сглоби с противниковия външен пилиер, като постави дясната си ръка над лявата ръка на противниковия външен пилиер. Вътрешният пилиер трябва да се захване за гърба или страната на фанелката на външния противников пилиер. Вътрешният пилиер не трябва да хваща лицевата страна, ръката, ръкава, или яката на противниковия външен пилиер. Вътрешният пилиер не трябва да оказва никакъв натиск надолу.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Левият и десният пилиер могат да променят начина на сглобяването, при положение че не нарушават Закона.

(f)

Сглобявана на останалите играчи. Всички играчи в схватката, без тези от първата линия, трябва да се захванат минимум с една ръказа за тялото на затваряч. Затварячите трябва да се сглобят за стоящите пред тях пилиери. Никой освен пилиерите не може да се захваща за противников играч.

Санкция: Наказателен Удар

(g)

Крилото на схватката пречи на противниковия полузащитник/халф. Крилото може да се сглоби за схватката под произволен ъгъл, при положение че се е сглобил правилно. Крилото не трябва да разширява ъгъла и да пречи на придвижването на противниковия полузащитник.

Санкция: Наказателен Удар

(h)

Поваляне на схватката. При повалена схватка, съдията трябва незабавно да подаде сигнал за спиране, така че играчите да престанат да бутат.

(i)

Повдигнат играч. Ако играч бъде вдигнат във въздуха, или е изтласкан вън от схватката, съдията трябва незабавно да подаде сигнал за спиране, така че играчите да престанат да бутат.

20.4 ОТБОРЪТ ХВЪРЛЯЩ ТОПКАТА В СХВАТКАТА

(a)

След нарушение, отборът който не го е причинил, хвърля топката в схватката.

(b)

Отсъдена схватка след Спонтанна схватка. Виж Закон 16.7.

(c)

Отсъдена схватка след Маул. Виж Закон 17.6.

(d)

Отсъдена схватка след друго прекъсване. След всякакви други, не упоменати в Закона прекъсвания или нередности, топката се хвърля от отбора който се е придвижвал напред преди прекъсването. Ако никой от отборите не е бил в движение напред, топката се хвърля от атакуващия отбор.

(e)

Когато схватката остане на място и топката не излезе веднага, се отсъжда друга схватка на мястото на прекъсването. Топката се хвърля от отбора който е нямал притежание в момента на спирането.

(f)

Когато схватката остане на място, без веднага след това да се придвижи, топката трябва да излезе незабавно. В противен случай се отсъжда нова схватка. Топката се хвърля от отбора който е нямал притежание в момента на спирането.

(g)

Ако схватката бъде повалена или се повдигне във въздуха, без да е извършено нарушение, се отсъжда нова схватка, като топката се хвърля отново от отбора извършил първото хвърляне.

Схватката трябва да се повтори и във всеки друг случай, не упоменат в настоящия Закон.

20.5 ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКА В ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a)

Без бавене. Веднага след сглобяването на първите линии, полузащитникът трябва да хвърли топката без забавяне. Полузащитникът трябва да хвърли топката когато му каже съдията. Халфът трябва да хвърли топката от първоначално избраната страна на схватката.

Санкция: Свободен Удар

20.6 НАЧИН НА ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКАТА В ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a)

Халфът трябва да стои на един метър от маркираната от съдията  средна линия, без да докосва схватката с глава или да е приведен над най-близкия играч от предната линия.

Санкция: Свободен Удар

(b)

Халфът трябва да държи топката в две ръце, с надлъжната ос успоредна със земята и тъч-линията, в средата между двете първи линии, на височина между коленете и глезените.

Санкция: Свободен Удар

(c)

Халфът трябва да хвърли топката бързо. При хвърлянето, трябва да освободи топката извън тунела.

Санкция: Свободен Удар

(d)

Халфът трябва да хвърли топката по права линия, така че тя първо да докосне земята отвъд далечното рамо на по-близкостоящия непосредствено оттатък далечното рамо на по-близкия пилиер.

Санкция: Свободен Удар

 

(e)

Халфът трябва да хвърли топката само с един замах напред. Това означава, че не трябва да има движение с топката назад. Халфът не трябва да прави лъжливо хвърляне.

Санкция: Свободен Удар

20.7 НАЧАЛО НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА

(a)

Играта в отсъдената схватка започва когато топката напусне ръцете на халфа.

(b)

Ако халфът хвърли топката така че тя излезе от тунела, хвърлянето трябва да се повтори, освен ако не е отсъден свободен или наказателен удар.

(c)

Ако топката не се отиграе от играч в първата линия, и излезе от тунела, зад крака на далечния пилиер, без да е била докосната, халфът трябва да повтори хвърлянето

(d)

Ако топката е отиграна от играч на първа линия и излезе през тунела, може да се приложи авантаж.

20.8 ИГРАЧИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

(a)

Посягане преди хвърляне (‘вдигнат крак’). Всички играчи от първата линия трябва да заемат позиция с крака, така че да се образува тунел. Докато топката не напусне ръцете на халфа, те не трябва да вдигат или посягат с крак. Те не трябва да пречат  топката да се хвърли по правилния начин в схватката, или да докосне земята в тунела.

Санкция: Свободен Удар

(b)

Талониране след хвърлянето на топката. След като топката докосне земята в тунела, всеки играч от първа линия може да се опита да спечели топката с крак.

Хвърляне в схватката

Хвърляне в схватката

(c)

Избиване на топката. Играч от първа линия не трябва умишлено да изритва топката от тунела в посоката от която тя е хвърлена

Санкция: Свободен Удар

(d)

При неумишлено избиване, същият отбор трябва отново да хвърли топката.

(e)

При повторно избиване на топката, съдията трябва да приеме това като умишлено и да санкционира нарушителя.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Увисване. Играч от първа линия не трябва да посяга за топката с два крака. Никой играч не може умишлено да повдига крака във въздуха, при хвърлянето на топката или след това.

Санкция: Наказателен Удар

(g)

Извиване, привеждане или падане. Играчите от първа линия не трябва да се извиват, привеждат, да дърпат противник, или да предприемат друго действие, което може да повали схватката, когато се хвърля топката или след това.

Санкция: Наказателен Удар

(h)

Съдиите трябва строго да санкционират всяко умишлено поваляне на схватката. Това е проява на опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(i)

Повдигане или издигане на противник. Играч от първа линия не трябва да повдига противник във въздуха, или да изтласква противник извън схватката, когато топката се хвърля в нея или след това. Това е проява на опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

20.9 ОТСЪДЕНА СХВАТКА – ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ

(a)

За всички играчи: Поваляне. Играч не трябва умишлено да поваля схватката. Играч не трябва умишлено да пада или коленичи в схватката. Това е проява на опасна игра.

Санкция: Наказателен Удар

(b)

За всички играчи: Игра с ръка. Играчите в схватката не трябва да пипат топката с ръце или да я вдигат с крака.

Санкция: Наказателен Удар

(c)

За всички играчи: Други ограничения при борбата за топката. Играчите не трябва да се опитват да печелят топката с никоя част от тялото, освен със стъпалото или долната част на крака.

Санкция: Свободен Удар

(d)

За всички играчи: Излязла топка не се връща обратно в схватката. Когато топката е напуснала схватката, играч не трябва да я прибира обратно в нея.

Санкция: Свободен Удар

(e)

За всички играчи: Да не се пада върху топката. Играч не трябва да пада върху топката, докато тя излиза от схватката.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Затварячи и странични: Да не пречат на тунела. Играч, различен от първа линия, не трябва да играе с топката докато тя е в тунела.

Санкция: Свободен Удар

(g)

Схватков полузащитник: Ритане на топката. Полузащитникът не трябва да рита топката, докато тя се намира в схватката.

Санкция: Наказателен Удар

(h)

Схватков полузащитник: Лъжливи движения. Полузащитникът не трябва да предприема действия, които заблуждават противниците, че топката е напуснала схватката.

Санкция: Свободен Удар

(i)

Схватков полузащитник: Задържане на противниковия страничен. Полузащитникът не трябва да хваща противниковия страничен за да печели преимущество или по други причини.

Санкция: Наказателен Удар

20.10 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СХВАТКАТА

(a)

Излязла топка. Когато топката напусне схватката от някоя страна, с изключение на тунела, схватката приключва.

(b)

Схватка в точковото поле. Схватката не може да се провежда в точковото поле. Когато топката в схватката е на или зад гол-линия, схватката приключва, а атакуващ или защитаващ може да затисне топката в противниковото или в собственото си точково поле.

(c)

Разглобяване на последния играч. Последният играч в схватката е този който е стъпил най-близо до собствената си гол-линия. Ако последният играч се отдели от схватката с топка в краката си и вдигне топката, схватката приключва.

20.11 ЗАВЪРТАНЕ НА СХВАТКАТА

(a)

Ако схватката се завърти на повече от 90 градуса, така че средната и линия премине паралела на тъч-линията, съдията трябва да спре играта и да назначи нова схватка.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗМЕНЕНИЕ

(b)

Новата схватка се образува на мястото на предишната. Топката се хвърля от отбора, който не е бил във владение на топката в момента на спиране. Ако топката не е била в ничие владение, тя се хвърля от отбора който я е хвърлил в предната схватка.

20.12 ЗАСАДА ПРИ ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a)

При образувана схватка, полузащитникът който не хвърля топката, трябва да стои от страната на собствената си първа линия, или зад линията на засадата, определена от останалите играчи.

 

(b)

Засада за полузащитниците. Когато отборът спечели топката в схватката, неговият полузащитник е в засада, ако е стъпил с двата си крака пред топката, докато тя се намира в схватката. Ако той е пристъпил линията на топката само с единия си крак, той не се намира в положение на засада.

Санкция: Наказателен Удар

ЗАСАДА ПРИ СХВАТКА

(c)

Когато отборът спечели топката в схватката, противниковият полузащитник е в засада, ако той пристъпи линията на топката с единия от краката си, докато тя се намира в схватката.

Санкция: Наказателен Удар

(d)

Полузащитникът чиито отбор не е във владение на топката, не трябва да преминава от другата страна на схватката и да пристъпва линията на засада, определена от задния крак на последния играч в схватката.

Санкция: Наказателен Удар

(e)

Полузащитникът чиито отбор не е спечелил топката, не трябва да се отдалечава от схватката, като застава пред линията на засадата, определена от задния крак на последния играч в схватката.

Санкция: Наказателен Удар

(f)

Всеки играч може да бъде полузащитник, но по време на отсъдена схватка, отборът може да има само един полузащитник.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засада

(g)

Засада за играчи извън схватката. Играчите които не са в схватката и не са полузащитници, са в засада ако стоят пред собствената си линия на засада или пристъпват тази линия.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засада

(h)

Бавене. При формирането на схватката, играчите които не участват в нея, трябва незабавно да се изтеглят зад линията на засадата. В противен случай те забавят играта. Забавянето подлежи на санкция.

Санкция: Наказателен Удар от линията на засадата

 

 

 

 

Закон 21 Наказателни и Свободни Удари

21.1 МЯСТО НА ОТСЪЖДАНЕ ЗА НАКАЗАТЕЛНИ И СВОБОДНИ УДАРИ

Ако Законът не предвижда друго място, наказателният или свободен удар се изпълнява от местонарушението.

21.2 МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ И СВОБОДНИ УДАРИ

(a)

Играчът трябва да изпълни наказателния или свободния удар от мястото или по права линия зад него. Ако местото на наказателния или свободния удар е на по-малко от 5 м. от противниковата гол-линия, ударът се изпълнява на 5 м. от гол-линията, на линия с местонарушението.

(b)

При отсъждане на наказателен или свободен удар за нарушение извършено в точковото поле, мястото на изпълнение е в игралното поле, на 5 м.от гол-линията, на линия с местонарушението.

Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до отсъдена схватка на местоизпълнението. Топката се хвърля от противниковия отбор.

21.3 НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ И СВОБОДНИ УДАРИ

(a)

Всеки играч може да изпълнява присъдените за нарушения наказателни и свободни удари, чрез произволен вид удар с крак: от ръка, ждроп или от земя. Топката може да се удря с всяка част от крака от коляното до стъпалото, без коляно или пета.

(b)

Отбиване на топката с коляно не се счита за изпълнение на удар.

Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до отсъдена схватка на местоизпълнението. Топката се хвърля от противниковия отбор.

(c)

Ударът се изпълнява с топката, с която е играно до момента, освен ако съдията не прецени, че тя е негодна.

Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до отсъдена схватка на местоизпълнението. Топката се хвърля от противниковия отбор.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наказателните и свободните удари се присъждат на невинния отбор за нарушения на противника.

ВАРИАНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАКАЗАТЕЛЕН ИЛИ         СВОБОДЕН УДАР

(a)

(a)

Отсъдена схватка. Отборът за който е присъден наказателен или свободен удар може да избере замяна с отсъдена схватка.Топката се хвърля от този отбор.

(b)

Без забавяне. Ако изпълняващият заяви на съдията желание за стрелба във вратата, ударът трябва да се изпълни до една минута след като играчът посочи своето намерение за удар във вратата. Като намерението за удар се тълкува донасянето на приспособление за ритане или пясък, или когато играчът макрира с крак мястото. Играчът трябва да изпълни удара до една минута, дори ако топката се търколи и трябва отново да бъде залагана. След изтичането на една минута, ударът се отменя, на това место се отсъжда схватка и топката в нея се хвърля от противника. При всеки друг вид удар, той трябва да се изпълнява без излишно забавяне.

(c)

Ясно изпълнение. Играчът трябва да ритне топката на видимо разстояние. При удар от ръка, топката трябва да се отдели от ръката. При удар от земя, топката трябва да се придвижи от мястото на удара.

(d)

Удар в тъч. Изпълнителят може да шутира в тъч от ръка или чрез ждроп, но не трябва да рита от земя.

(e)

Възможности пред изпълнителя. Изпълняващият може да шутира топката в произволна посока и отново да играе с нея.

(f)

Изпълнение от точковото поле. Когато наказателният или свободен удар се изпълнява в собственото точково поле и защитаващ играч предотврати отбелязване на есе от противника чрез груба игра, се отсъжда наказателно есе.

(g)

Прекъсване на играта в точковото поле. Когато при изпълнение на наказателен или свободен удар в собственото точково поле, топката излезе в тъч на точковото поле, или на/зад линията на мъртва топка, или защитаващ играч извади топката от игра, преди тя да пресече гол-линията, се отсъжда схватка на 5 м. Топката се хвърля от атакуващия отбор.

(h)

Зад топката. При наказателен или свободен удар, целият отбор на изпълняващия, освен асистента на удара, трябва да се намира зад топката, докато тя не бъде шутирана.

(i)

Бързо изпълнен удар. Ако, при бързо изпълнен наказателен или свободен удар, играчите от отбора на изпълнителя се намират все още пред топката, те не подлежат на санкция за засада. Въпреки това, те трябва незабавно да се изтеглят. Те не трябва да спират своето изтегляне, докато не се освободят от засада. Те не трябва да се намесват в играта, докато не се изтеглят от засада. Това важи за всички играчи от отбора, независимо дали се намират вътре или извън игралното пространство.

(j)

В тази ситуация, играчите се освобождават от засада, когато преминат зад съотборника който изпълнява наказателния или свободния удар, или когато носещ топката съотборник ги изпревари, или когато бъдат изпреварени от съотборник който е бил зад топката при нейното шутиране.

(k)

Играч в положение на засада не може да бъде освободен от нея чрез никое действие на противника.

Санкция: Ако Законът не предвижда друго, всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до отсъдена схватка на местоизпълнението. Топката се хвръля от противниковия отбор.

21.5 ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛ ОТ НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a)

От наказателен удар може да бъде отбелязан гол.

(b)

Ако изпълняващият посочи на съдията намерението си за удар във вратата, той е длъжен да шутира във вратата. След като е обявил своето намерение, той не може да го променя. Съдията може да запита изпълняващия за неговото намерение.

 

(c)

Ако изпълняващият изяви пред съдията намерение за удар във вратата, противниковите играчи трябва да стоят на место с ръце отстрани, от момента на засилката към топката до момента на удара.

НАКАЗАТЕЛЕН УДАР ВЪВ ВРАТАТА

(d)

Ако изпълняващият не е изявил намерение за удар във вратата, но шутира с ждроп и отбележи гол, този гол се зачита.

(e)

Ако противниковият отбор извърши нарушение при изпълнението на удара, но този удар бъде успешен, голът се зачита. За нарушението не се отсъжда друга санкция.

(f)

Изпълняващият може да заложи топката направо на земята, върху пясък или върху одобрено от Федерацията приспособление (паничка) за удар от земя.

21.6 ОТБЕЛЯЗВАНЕ ОТ СВОБОДЕН УДАР

(a)

Не може да бъде отбелязан гол от Свободен Удар.

(b)

Отборът на който е присъден свободен удар, не може да отбележи ждроп-гол, преди следващо изваждане на топката от игра, или преди тя да бъде отиграна или докосната от противника, или преди носещият топката да бъде блокиран. Същото ограничение е в сила и ако вместо изпълнение на свободен удар е избрана отсъдена схватка.

21.7

ПОВЕДЕНИЕ НА ПРОТИВНИКОВИЯ ОТБОР ПРИ НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a)

Трябва да се отдалечи от местоизпълнението. Противниковият отбор трябва незабавно да тръгне към собствената си гол-линия докато не се отдалечи минимум на 10 м. от местоизпълнението на наказателния удар, или докато не достигне собствената си гол-линия, ако тя е по-близо до местоизпълнението.

(b)

Не трябва да спира изтеглянето. Дори ако наказателният удар е изпълнен и отбора на изпълнителя играе с топката, противниковите играчи трябва да продължат да тичат докато не се изтеглят на необходимото разстояние. Те не трябва да се намесват в играта докато не са се изтеглили.

(c)

Бързо изпълнение. Ако наказателният удар е изпълнен бързо и противниците нямат възможност да се изтеглят, те няма да бъдат санкционирани. Въпреки това, те не трябва да спират своето изтегляне както е описано по-горе в 21.7(b) или докато техен съотборник, който се е намирал на 10 м. от местоизпълнението не изтича пред тях, преди да са взели участие в играта.

(d)

Забавяне. Противниковият отбор не трябва да предприема нищо което забавя наказателния удар или пречи на изпълнителя. Те не трябва умишлено да отдалечават топката от изпълняващия или неговите съотборници, чрез носене, хвърляне или ритане.

Санкция: Всяко нарушение на противниковия отбор води до втори наказателен удар, 10 м. пред мястото на първия удар. Това място не трябва да бъде по-близо от 5 м. от гол-линията. Всеки играч може да изпълни удара. Изпълняващият може да промени вида на удара и да поиска удар във вратата. Ако съдията присъди втори наказателен удар, той не се изпълнява преди съдията да обозначи мястото на наказателния удар.

21.8

ПОВЕДЕНИЕ НА ПРОТИВНИКОВИЯ ОТБОР ПРИ СВОБОДЕНУДАР

(a)

Трябва да се отдалечи от местоизпълнението. Противниковият отбор трябва незабавно да тръгне към собствената си гол-линия докато не се отдалечи минимум на 10 м. от местоизпълнението на свободния удар, или докато не достигне собствената си гол-линия, ако тя е по-близо до местоизпълнението. Ако ударът е в точковото поле на защитаващия отбор, противниковият отбор трябва незабавно да тръгне към собствената си гол-линия, докато не се изтегли минимум на 10 м. от местоизпълнението и не по-близо от 5 м. от гол-линията.

 

(b)

Непрекъснато изтегляне. Дори след като отборът изпълни свободния удар и играе с топката, противниковите играчи не трябва да спират, докато не се изтеглят на необходимото разстояние. Те не трябва да се намесват в играта докато не са се изтеглили.

(c)

Бързо изпълнение. Ако свободният удар е изпълнен бързо и противниците нямат възможност да се изтеглят, те няма да бъдат санкционирани. Въпреки това, те не трябва да спират своето изтегляне както е описано по-горе в 21.8(b) или докато техен съотборник, който се е намирал на 10 м. от местоизпълнението не ги изпревари, преди да са взели участие в играта.

(d)

Намеса. Противниковият отбор не трябва да предприема нищо което забавя свободния удар или пречи на изпълнителя. Те не трябва умишлено да отдалечават топката от изпълняващия или неговите съотборници, чрез носене, хвърляне или ритане.

(e)

Тръгване към свободния удар. След изтегляне на необходимото разстояние, играчите от противниковия отбор могат да тръгват напред за да предотвратят изпълнението на удара. Те могат да тръгнат към местоизпълнението, веднага след като изпълнителят започне засилването си за удар.

(f)

Предотвратяване на свободен удар. Ако противниковият отбор тръгне напред и предотврати изпълнението на свободния удар, този удар се отменя. Играта се подновява с отсъдена схватка от местоизпълнието. Топката се хвърля от противниковия отбор.

(g)

Свободен удар изпълнен в точковото поле. Ако свободният удар е бил отсъден в точковото поле, или ако е бил отсъден в игралното поле и изпълнителят се изтегли за изпълнение в точковото поле, а противниците тръгнат напред и предотвратят изпълнението на удара, се отсъжда схватка на 5 м. Топката сехвърля от атакуващия отбор. При изпълнение на свободен удар в точковото поле, противник който играе с топката без да наруши Закона, може да отбележи есе.

(h)

Тръгване напред. Ако противниците тръгнат да блокират свободен удар в игралното пространство, играта не се спира.

Санкция: Всяко нарушение на противниковия отбор води до втори свободен удар, отсъден на 10 м. пред местоизпълниението на първия удар. Местоизпълнението не трябва да бъде по-близо от 5 м. от гол-линията. Всеки играч може да изпълнява удара. Ако съдията отсъди втори свободен удар, този удар не се изпълнява преди съдията да обозначи мястото на свободния удар.

21.9

ПРЕДИЗВИКАНИ НАРУШЕНИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

Ако съдията прецени, че отборът на изпълняващия нарочно е предизвикал противниците към нарушение, той не присъжда друг наказателен удар, а оставя играта да продължи.

21.10 ПРЕДИЗВИКАНИ НАРУШЕНИЯ ЗА СВОБОДЕН УДАР

(a)

Изпълняващият не трябва да симулира шутиране. Веднага след като изпълняващият направи движение за удар, противниците могат да тръгват напред.

(b)

Ако съдията прецени, че отборът на изпълняващия нарочно е предизвикал противниците към нарушение, той не присъжда друг свободен удар, а оставя играта да продължи.

Закон 22 Точково Поле

22.1 ЗАТИСКАНЕ НА ТОПКАТА

Играчът може да затисне топката по два начина:

(a)

Докосване на земята с топката. Играчът извършва затискане в точковото поле като задържи топката и я постави на земята. ‘Задържане’ означава държане с една или две длани, или притискане с една или две ръце. Не се изисква вертикален натиск.

 

(b)

Притискане на топката към земята. Играчът извършва затискане в точковото поле когато топката лежи на земята, а играчът я притисне надолу с длан/и, ръка/ръце или с горната част на тялото си – от кръста до врата включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Точковото поле е част от терена, определен от Закон 1, където играчи от двата отбора могат да затискат топката.

Когато атакуващи играчи първи затиснат топката в противниковото точково поле, те отбелязват есе.

Когато защитаващи играчи затиснат топката в своето точковото поле, те извършват собствено затискане.

Защитаващ играч, който е стъпил с единия си крак на гол-линията, или в точковото поле докато получава топката, се счита че се намира вътре в точковото поле.

 

22.2 ВДИГАНЕ НА ТОПКАТА

Вдигането на топката от земята не се счита за затискане. Играчът може да вдигне топката в точковото поле и да я затисне на друго място в това поле.

22.3 ТОПКА, ЗАТИСНАТА ОТ АТАКУВАЩ ИГРАЧ

Есе. Когато атакуващ играч, който не се намира в засада пръв затисне топката в противниковото точково поле, той отбелязва есе. Това се зачита, независимо дали топката е изпратена в точковото поле от атакуващ или защитаващ играч.

22.4 ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕСЕ

(a)

Затискане на гол-линията. Гол-линията е част от точковото поле. Ако атакуващ играч пръв затисне топката в противниковото точково поле, се зачита за отбелязано есе.

 

(b)

Затискане към пилона на вратата. Пилоните на вратата и техните предпазители са част от точковото поле. Ако атакуващ играч пръв затисне топката към пилона или предпазителя, е отбелязано есе.

 

(c)

Колективно есе. Отсъдена или спонтанна схватка не може да се провежда в точковото поле. Ако отсъдената или спонтанната схватка бъде изтласкана в точковото поле, атакуващ играч може да затисне топката, в момента когато тя достигне или пресече гол-линията, и да отбележи есе.

(d)

Инерционно есе. Ако атакуващ играч с топката е блокиран малко преди гол-линията, но по инерция навлезе в противниковото точково поле, където пръв затисне топката, се отбелязва есе.

(e)

Блокиран в близост до точковото поле. Ако играч е блокиран близо до противниковата гол-линия, така че той да е в състояние с едно протягане да достигне и затисне топката на или зад гол-линията, се отбелязва есе.

(f)

В тази ситуация, защитаващи играчи които са на крака, могат да предотвратят есето, като издърпат топката от ръцете на блокирания, но не трябва да ритат топката.

(g)

Играч в тъч или тъч на точковото поле. Ако атакуващ играч е в тъч или тъч на точковото поле, той може да отбележи есе като затисне топката в противниковото точково поле, при положение че този играч не носи топката.

 

(h)

Наказателно есе. Наказателното есе се присъжда, ако чрез нечиста игра противникът е предотвратил вероятно отбелязване на есе. Наказателно есе се присъжда и ако чрез нечиста игра, противникът е предотвратил отбелязване на по-централна позиция.

(i)

Наказателното есе се отсъжда между пилоните на вратата. Отборът в защита може да тръгва напред за блокиране на допълнителния удар.

22.5 ЗАТИСКАНЕ НА ТОПКА ОТ ЗАЩИТАВАЩ ИГРАЧ

(a)

Собствено затискане. Когато защитаващи играчи първи затиснат топката в собственото си точково поле, това води до „собствено затискане“ или „тъчдаун“.

(b)

Играч в тъч на точковото поле. Ако защитаващи играчи се намират в тъч на точковото поле, те могат да затиснат топката в собственото си  точковото поле, при положение че не носят топката.

(c)

Затискане на пилона. Пилоните на вратата и предпазителите са част от гол-линията. Ако защитаващ играч пръв затисне топката към пилон или предпазител, това се счита за собствено затискане.

22.6 ОТСЪДЕНА ИЛИ СПОНТАННА СХВАТКА, ИЗТЛАСКАНА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Отсъдена или спонтанна схватка може да се провежда само в игралното поле. Следователно, ако отсъдената или спонтанна схватка пресече гол-линията, защитаващ играч може да затисне топката веднага след като тя достигне или пресече гол-линията. Това се счита за собствено затискане.

22.7 ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА СЛЕД СОБСТВЕНО ЗАТИСКАНЕ (TOUCHDOWN)

(a)

Когато атакуващ играч изпрати или отнесе топката в противниковото точково поле и играта се прекрати, поради собствено затискане, поради излизане в тъч на точковото поле, или зад линията на мъртва топка, се отсъжда ждроп-аут (ждроп от 22-метровата линия).

(b)

Ако атакуващ играч удари или хвърли топката напред в игралното поле и топката навлезе в противниковото точково поле и играта се прекрати, се отсъжда схватка на мястото на удара или хвърлянето напред.

(c)

Ако, след начален удар топката е изпратена в противниковото точково поле, без да е докоснала или била докосната от играч, и защитаващ играч я затисне там или прекрати играта без забавяне, защитаващият отбор има два варианта за избор:

Да поска хвърляне на топка в отсъдена схватка на центъра, или

Да поиска повторение на началния удар.

(d)

Ако защитаващ играч е хвърлил или отнесъл топката в точковото поле, и защитаващ играч я затисне, без да е имало друго нарушение, играта се подновява чрез отсъдена схватка на 5-те метра. Схватката се отсъжда срещу мястото на затискане на топката. Атакуващият отбор хвърля топката в отсъдената схватка.

22.8 ШУТ ЗАД ЛИНИЯТА НА МЪРТВА ТОПКА

Ако отборът изрита топката извън противниковото точково поле в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка, с изключение на неуспешен опит за удар във вратата или опит за ждроп-гол, защитаващият отбор има два варианта за избор:

Изпълнение на ждроп-аут, или

Хвърляне на топка в отсъдена схватка от мястото на удара по топката.

22.9 ЗАЩИТАВАЩ ИГРАЧ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Защитаващ играч, стъпил с част от единия си крак в точковото поле, се счита че се намира вътре в точковото поле.

22.10 ЗАДЪРЖАНА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Когато играч носещ топката бъде задържан в точковото поле, така че той няма възможност да я затисне, играта се прекратява. Отсъжда се схватка на 5-те метра. Същото важи и ако в точковото поле се е получила игра, подобна на маул. Топката в отсъдената схватка се хвърля от атакуващия отбор.

22.11 ПРЕКРАТЕНА ИГРА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a)

Когато топката докосне ъгловото флагче, тъч-линията на точковото поле, линията на мъртва топка, всеки друг предмет или лице зад тези линии, играта се прекратява. Ако атакуващият отбор е играл с топката в точковото поле, се отсъжда ждроп-аут за защитаващия отбор. Ако защитаващият отбор е играл с топката в точковото поле, се отсъжда схватка на 5-метровата линия, като топката в нея се хвърля от атакуващия отбор.

(b)

Когато играч носещ топката докосне ъгловото флагче, тъч-линията на точковото поле, линията на мъртва топка или земята зад тези линии, играта се прекратява. Ако топката е отнесена в точковото поле от атакуващия отбор, се отсъжда ждроп-аут за защитаващия отбор. Ако топката е отнесена в точковото поле от защитаващия отбор, се отсъжда схватка на 5-метровата линия, като топката в нея се хвърля от атакуващия отбор.

(c)

Когато играч отбележи есе или извърши собствено затискане, играта се прекратява.

22.12 НАРУШЕНИЕ НА АТАКУВАЩИТЕ ЗА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

Ако атакуващ играч извърши нарушение в точковото поле, което се санкционира с отсъдена схватка, като изтървана топка напред, играта се възобновява със схватка на 5-метровата линия. Схватката се отсъжда срещу мястото на нарушението, а топката в нея се хвърля от защитаващия отбор.

22.13 НАРУШЕНИЕ НА ЗАЩИТАВАЩИТЕ ЗА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

Ако защитаващ играч извърши нарушение в точковото поле, което се санкционира с отсъдена схватка, като изтървана топка напред, играта се възобновява със схватка на 5-метровата линия. Схватката се отсъжда срещу мястото на нарушението, а топката в нея се хвърля от атакуващия отбор.

22.14 СЪМНЕНИЕ

При наличие на съмнение кой от отборите пръв е затиснал топката в точковото поле, играта се възобновява с отсъдена схватка на 5-метровата линия, срещу мястото на затискане. Топката се хвърля от атакуващия отбор.

22.15 НАРУШЕНИЯ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Всички нарушения в точковото поле се считат за извършени в игралното поле.

Изтърване или хвърляне напред в точковото поле води до схватка на 5-метровата линия, срещу местонарушението.

Санкция: При нарушение, местоизпълнението на наказателния или свободен удар не може да бъде в точковото поле.

При отсъждане на наказателен или свободен удар за нарушение вътре в точковото поле, ударът се изпълнява в игралното поле, на 5 метра от гол-линията, срещу местонарушението.

22.16 НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ НЕЧИСТА ИГРА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a)

Нарушение на атакуващия отбор. Ако играч блъсне или умишлено попречи на противник, който току що е шутирал топката вътре в точковото поле, противниковият отбор избира между изпълнение на наказателен удар в игралното поле, на 5 метра от гол-линията срещу местонарушението, или на мястото, където е паднала шутираната топка.

При избор на второто и топката е паднала в или близо до тъча, наказателният удар се изпълнява на 15 м. от тъч-линията, срещу мястото където топката е излязла в тъч, или мястото на нейното приземяване. Есето се отменя и се отсъжда наказателен удар, ако то е било отбелязано в следствие на нечиста игра от страна на атакуващия отбор.

(b)

Нечиста игра на защитаващия отбор. Съдията присъжда наказателно есе, ако такова е било предотвратено в следствие на нечиста игра от страна на защитаващия отбор.

Съдията присъжда наказателно есе, ако в следствие на нечиста игра, защитаващият отбор е предотвратил отбелязване на есе на по-подходящо място.

Наказателното есе се отсъжда между пилоните на вратата. Защитаващият отбор може да тръгва за блокиране на допълнителния удар след наказателно есе.

Играч, предотвратил отбелязване на есе чрез нечиста игра трябва да бъде временно или окончателно отстранен от игра.

(c)

Други случаи на нечиста игра. Когато играч извърши друг акт на нечиста игра в точковото поле, докато топката е извън игра, се отсъжда наказателен удар от мястото където, където иначе би се възобновила играта.

Санкция: Наказателен Удар.

 

В срещите между играчи до 19 год, са в сила следните изменения:

ЗАКОН 3: БРОЙ ИГРАЧИ – ОТБОР

3.5

(c) При заявен отбор от 22 играчи, минимум шестима от тях трябва да са в състояние да играят в първа линия, за да има резерви на левия пилиер, талоньора и десния пилиер. При заявени под 22 играчи, минимум шестима от тях трябва да са в състояние да играят в първа линия, за да има резерви на левия пилиер, талоньора и десния пилиер. Освен това трябва да има трима играчи в състояние да играят във втора линия.

3.12

Излязъл заради смяна играч може да замести контузен състезател.

ЗАКОН 5: ВРЕМЕТРАЕНЕ

5.1

Всяко от полувремената в среща между състезатели до 19 год. трае 35 минути игрално време. Играта в цялата среща не надвишава 70 минути. След изтичането на 70 минути игрално време, съдията не трябва да дава допълнително време в случай на равен мач при състезания с директно елиминиране.

ЗАКОН 20: ОТСЪДЕНА СХВАТКА

20.1

(f) При схватка от 8 души, нейният трябва да бъде формат 3-4-1, като само един играч (обикновено №8) бута двамата затварачи от втора линия. Главите на затварачите трябва да се намират от двете страни на талоньора.

Изключение: Отборът трябва да разположи по-малко от осем играчи в отсъдената схватка, когато някой от отборите не е в състояние да извади пълен отбор на терена, или ако играч е напуснал играта поради отстраняване заради Груба Игра или поради контузия.

Независимо от горното изключение, всеки отбор трябва по всяко време да има минимум по петима играчи в отсъдените схватки.

При непълен отбор, отсъдената схватка има следния формат:

При липса на един състезател, форматът на схватките за двата отбора е 3-4 (без №8)

При липса на двама състезатели, форматът на схватките за двата отбора е 3-2-1 (без крила)

При липса на двама състезатели, форматът на схватките за двата отбора е 3-2 (само първа и втора линия)

При провеждане на нормална отсъдена схватка, играчите от двете първи и втори линии трябва да имат съответната подготовка за тези постове.

Ако отборът не е в състояние да предостави подходящо подготвени играчи по някоя от следните причини: липса на достатъчен брой играчи, контузия или отстраняване заради Груба Игра на някой от тези състезатели и липса на подходящо подготвени резерви, съдията трябва да отсъжда статични схватки.

При статична схватка, няма борба за топката. Отборът който хвърля топката, трябва да я спечели. Никой от отборите няма право да избутва другия от мястото на отсъдената схватка.

Сглобяване на първите линии. Всеки от пилиерите докосва гораната част на ръката на своя противник, след което изчаква, преди сглобяването на двете първи линии. Сглобяването се извършва при следната последователност: приклякване, допир, изчакване, сглобяване.

Без извъртане. Отборът не трябва умишлено да извърта отсъдената схватка.

Санкция: Наказателен Удар

При извъртане на повече от 45°, съдията трябва да спре играта. При неумишлено завъртане, съдията отсъжда нова схватка на мястото на спиране на играта.

Избутване на 1.5 метра. Отборът не трябва да избутва схватката на повече от 1.5 метра в посока на противниковата гол-линия.

Санкция: Свободен Удар

Санкция: Свободен Удар

Освобождаване на топката от схватката. Играч не трябва умишлено да задържа топката в отсъдена схватка, след нейното талониране и овладяване в основата на схватката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законите на Играта се прилагат в ръгби 7, със следните изменения:

ЗАКОН 3: БРОЙ ИГРАЧИ – ОТБОР

3.1

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ИГРАЧИ В ИГРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Максимум: всеки отбор трябва да разполага с не повече от седем играчи в игралното пространство.

3.4

ЗАЯВЕНИ ЗАПАСНИ ИГРАЧИ

Отборът може да посочи не повече от пет резервни/запасни играчи.

Отборът може да смени или замени до трима играчи.

3.12 ВРЪЩАНЕ НА СМЕНЕНИ ИГРАЧИ В СРЕЩАТА

Веднъж сменен, играчът не трябва да се връща в срещата, дори и като замяна на контузен съотборник.

Изключение: Сменен играч може да замести играч с кървяща или открита рана.

ЗАКОН 5: ВРЕМЕТРАЕНЕ

5.1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩАТА

Срещата трае не повече от четиринадесет минути плюс загубеното и допълнително време. Срещата се дели на две полувремена, не по-дълги от седем минути игрално време.

Изключение: Финалната среща може да трае не повече от двадесет минути, плюс загубеното и допълнителното време. Срещата се дели на две полувремена, не по-дълги от десет минути игрално време.

 

5.2

ПОЛУВРЕМЕ

На полувремето отборите сменят своите половини. Почивката трае не повече от една минута. При финална среща се дава почивка не по-дълга от две минути.

5.6

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ

В случай на равен резултат и необходимост от допълнително време, се доиграват две части от по пет минути. След всяка част, отборите сменят полетата си, без междинна почивка.

ЗАКОН 6: РЪКОВОДИТЕЛИ НА СРЕЩАТА

6.A. СЪДИЯ

6.A.12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА

Добавен параграф:

Допълнително време – Жребий.

Преди началото на допълнителното време, съдията организира теглене на жребий. Единият капитан хвърля монета, а другият капитан обявява избраната от него страна на монетата. Спечелилият жребия избира между изпълнение на начален удар или поле. Ако спечелилият жребия избере поле, противниците трябва да изпълнят начален удар и обратно.

6.B. СТРАНИЧНИ ПОМОЩНИЦИ

6.B.8 ПОМОЩНИЦИ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a)

На всяка среща има по двама помощници в точковите полета.

(b)

Съдията има същата власт върху помощниците от точковите полета, както върху страничните помощници.

(c)

Във всяко точково поле има по един помощник.

(d)

Сигнализиране на резултат от удар във вратата. При изпълнение на наказателен или допълнителен удар във вратата, помощникът от точковото поле трябва да съдейства на съдията, като сигнализира резултата от удара. Единият страничен помощник застава до или зад единия пилон на вратата, а помощникът от точковото поле застава до или зад другия пилон. Ако топката премине над напречната греда и между двата пилона, страничният помощник и този от точковото поле вдигат флагчетата за да посочат отбелязването на гол.

(e)

Сигнализиране на тъч. Когато топката или играчът с топката е излязъл в тъч на точковото поле, помощникът от точковото поле трябва да вдигне флагчето.

(f)

Сигнализиране на есе. Помощникът от точковото поле трябва да помага на съдията при спорните случаи на затискане на топката в точковото поле.

(g)

Сигнализиране на груба игра. Организаторът на срещата може да упълномощи помощника от точковото поле да сигнализира случаите на груба игра в точковото поле.

ЗАКОН 9: НАЧИНИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ

9.B

ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

9.B.1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

Изменение

(c)

Ударът трябва да се изпълни с ждроп

Премахва се (d)

Изменение

(e)

Шутьорът трябва да изпълни удара до четиридесет секунди след отбелязване на есето. Ударът се отменя, ако шутьорът не изпълни удара в рамките на разрешеното време.

9.B.3 ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР

Изменение

(a)

Целият отбор на противника трябва незабавно да се събере в близост до собствената си 10-метрова линия.

Премахва се (b)

(c)

Премахва се 3ти параграф “Ако ударът е неуспешен……”

9.B.4. ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ – ПОБЕДИТЕЛ

В допълнителното време, отборът отбелязал пръв се обявява за победител и срещата се прекратява.

ЗАКОН 10: ГРУБА ИГРА

Забележка: Временно отстраняване: Когато играч бъде временно отстранен, той напуска срещата за срок от две минути.

УДАРИ

ЗАКОН 13: НАЧАЛНИ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ

13.2 ИЗПЪЛНЯВАЩ НАЧАЛНИТЕ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ УДАРИ

Изменение

(c)

След отбелязани точки, отбелязалият отбор изпълнява начален удар с ждроп от или зад средата на централната линия.

Санкция: Свободен Удар от средата на централната линия.

Изменение

13.3 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ОТБОР

Целият отбор на изпълнителя трябва да се намира за топката по времена удара. В противен случай, се отсъжда свободен удар в полза на невинния отбор в средата на централната линия.

Санкция: Свободен Удар от средата на централната линия.

Изменение

13.7 УДАР ПОД 10 МЕТРА БЕЗ ОТИГРАВАНЕ ОТ ПРОТИВНИКА

Ако топката не достигне противниковата 10-метрова линия, се отсъжда свободен удар в полза на невинния отбор в средата на централната линия.

Санкция: Свободен Удар от средата на централната линия.

Изменение

13.8 ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ

Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако тя бъде шутирана директно в тъч, се отсъжда свободен удар в полза на невинния отбор от средата на централната линия.

Санкция: Свободен Удар от средата на централната линия.

Изменение

13.9 ИЗПРАТЕНА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(b)

      

Ако противниковият отбор затисне топката или я извади от игра, или ако топката излезе от игра в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка, се отсъжда свободен удар в полза на невинния отбор от средата на централната линия.

Санкция: Свободен Удар от средата на централната линия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчително е съдията да ползва знаци при общуването си с играчите и публиката.

 

С гръб към линията на мъртва топка и вдигната нагоре ръка

Протегната встрани ръка, насочена към невинния отбор, в продължение на пет секунди.

 

1. Наказателен Удар

Рамената са успоредни на тъч-линията. Едната ръка е вдигната нагоре под ъгъл, насочена към невинния отбор.

3. Есе и Наказателно Есе

4. Авантаж

2. Свободен Удар

Рамената са успоредни на тъч-линията. Ръката е свита в лакътя и насочена към невинния отбор.

.

7.

Хвърляне напред/ подаване напред

Движение с ръцете, имитиращо хвърляне напред

8. Изтърване

Движение в двете страни с протегната нагоре ръка и отворена длан

5. Отсъдена схватка

Рамена успоредни на тъч-линията. Хоризонтално протегната ръка, насочена към отбора който ще хвърля топката.

6. Образуване на схватка

Ръце над главата, свити в лактите

 

11.

Блокиращият или блокираният  не се е отдалечил

Кръгови движения с показалеца на протегната ръка

12.

Влизане в блокаж от неправилната страна

Протегната ръка описва хоризонтални полукръгове от лакътя.

9.

Задържане на топката след блокиране

Ръце свити пред гърдите, имитират задържане на топка

10.

Блокиращият не е освободил блокирания играч

Вдигнати пред гърдите ръце, имитират задържане и освобождаване от захват.

 

15.

Блокирана топка в спонтанна схватка или блокаж

Отсъждане на схватка за отборът в движение напред преди спирането. Рамената са успоредни на тъч-линията, ръка в страни, насочена към отбора, който ще хвърля топката, след което се насочва към гол-линията на другия отбор с движение в двете страни.

16. Блокирана топка в маул

Протегната ръка за присъждане на схватка за отбора, който не е бил във владение на топката при началото на маула. Мах с другата ръка пред тялото.

13.

Умишлено падане върху играч

Движение със свита ръка имитира падащ играч Сигналът се прави по посоката на падане на играча.

14.

Хвърляне на земята в близост до блокажа.

Движение с протегната ръка, насочена надолу, имитира плонж надолу

 

19.

Пилиерът дърпа противника си надолу

Ръката свита в юмрук и в лакътя. Жест, имитиращ дърпане надолу.

20.

Пилиерът дърпа противника си напред

Ръка свита в юмрук и протегната напред. Жест, имитиращ дърпане към себе си.

17.

Включване в сп. схватка или  маул преди задния крак и отстрани.

Жест като външен завой с хоризонтална ръка.

18.

Умишлено събаряне на сп. схватка или маул

Ръцете имитират захват около противник. Жест с извиване на кръста и дърпане надолу.

 

 

23.

Неправилно хвърляне на топката в отс. схватка

Ръцете са на нивото на коленете и имитират неправилно хвърляне на топката.

24. Непълно сглобяване

Едната ръка имитира сглобяване. Другата ръка сочи липсата на пълно сглобяване.

21.

Завъртане на отсъдената схватка повече от 90 гр.

Кръгово движение с показалец, над главата.

22.

Вдигнат крак на играч от първа линия.

Докосване на обувката с ръка.

27. Стесняване на коридора при тъч

Ръцете са на нивото на очите, с прибиращи се  длани една към друга

28. Бутане с лакът при игра в тъч

Ръката е вдигната на нивото на рамото с лакът навън. Движение, имитиращо блъскане с лакът.

25.

Игра с ръка в спонтанна или  или в отсъдена схватка

Жест с ръка, имитиращ прибиране на топката

26.

Неправилно странично хвърляне на топката

Рамене успоредни на тъч-линията. Ръката е над главата и сочи неправилно хвърляне на топката.

31.

Ранно повдигане при игра в тъч

Ръцете напред със свити юмруци нагоре. Жест имитиращ повдигане

32. Засада при игра в тъч

Хоризонтални движения с ръката пред гърдите, по посока на нарушението.

29.

Подпиране на играч при игра в тъч

Ръка встрани, свита в лакътя с длан надолу. Имитира се натиск надолу.

30.

Бутане на противник при игра  в тъч

Ръце напред, на нивото на раменете, с длани напред, имитиращи блъскане.

 

 

 

 

35.

Избор при засада: Наказателен  удар или отсъдена схватка

Едната ръка, вдигната като при наказателен удар. Другата ръка сочи мястото за отсъдена схватка, вместо наказателния удар.

36.

Засада за 10-те метра при изпълнение на Наказателен или Свободен Удар

Двете ръце са вдигнати напред с отворени навън длани.

33. Препречване в открита игра

Кръстосани пред гърдите ръце под прав ъгъл, ножично движение.

34.

Засада при отсъдена, спонтанна схватка или маул

Рамене успоредни на тъч-линията. Протегната ръка под ъгъл надолу, мах по протежение на линията на засадата.

39. Удар с ръка (груба игра)

Едната ръка, свита в юмрук удря по дланта на другата

40.

Говорене (оспорване на съдийско решение)

Протегната напред ръка с разтварящи се и затварящите пръсти имитира говорене

37. Висок блокаж (груба игра)

Ръката се движи хоризонтално пред гърлото

38.

Настъпване (груба игра: неправомерна употреба на крак)

Движение, имитиращо настъпване.

43. Нужда от физиотерапевт

Вдигната ръка показва, че контузен играч има нужда от  физиотерапевт

44. Нужда от лекар

Вдигнати две ръце над главата показват, че контузен играч има нужда от лекар или носилка.

41.

Задържана топка в точковото поле

Отсъждане на ждроп-аут на 22-метровата линия

Ръката сочи към центъра на 22-метровата линия

42.

Една над друга ръце показват, че топката не е била затисната

 

45. Кървяща рана

Ръцете са кръстосани над главата, показват че играч има кървяща рана и може да бъде временно заменен.

46.

Спиране и пускане на хронометъра

Вдигната във въздуха ръка и сигнал със свирката при нужда от спиране и пускане на хронометър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъч-ръгби възниква в Австралия преди малко повече от четири десетилетия, като разгряващо упражнение.

Днес играта е получила статут на отделен спорт който, поради своята елементарност и развлекателност се практикува от най-широк кръг участници – деца и възрастни, мъже и жени, без оглед на разликата във физическите и техническите им възможности.

Освен като развлечение на открито, тази игра е неизменна част от въвеждащите програми на много клубове и организации при работата им с начинаещи ръгбисти. 

Екипировка: произволно спортно облекло, бутонки с излята подметка – не са разрешени футболни обувки с винтови бутони!!!

Кратки правила…

1. В сила са правилата определени от Международната Федерация по Тъч (F.I.T).

2. Игралното поле е с намалени размери спрямо международните стандарти.

3. Атакуващият отбор започва играта със свободен удар от центъра на терена.

4. Отборът в защита се намира на 10 метра от началния удар и след отбелязване на точки.

5. След като отборът отбележи точки, играта се възобновява чрез свободен удар от центъра.

6. Играчът изпълняващ ролята на „свръзка” (Dummy Half) може да пресича гол-линията, но не може да бележи точки

7. Ако „свръзката” (Dummy Half) бъде докоснат докато владее топката, се сменя притежанието. ОТИГРАВАНЕ.

8. След като бъде докоснат, играчът трябва да търкулне топката между краката си.

9. Отборът в атака владее топката докато не инкасира 6 докосвания

10. След шестото докосване, се сменя притежанието. ОТИГРАВАНЕ.

11. След като докоснат атакуващ играч носещ топката, всички от защитаващия се отбор трябва да се изтеглят 5 метра назад.

12. Топка на земята: Ако топката бъде изпусната на земята, се сменя притежанието.

13. Смяна на притежание: Когато отборът в атака загуби притежание над топката

14. Загуба на контрол: Когато топката е хвърлена, изпусната, избита в тъч. ОТИГРАВАНЕ.

15. При санкциониране на играч, неговият отбор се изтегля 10 метра назад.

ЗАБЕЛЕЖКА:
ОТИГРАВАНЕ:
след докосване, играчът се обръща с лице към противниковата крайна линия и търкаля топката назад между краката си (на не повече от 1 метър)

„СВРЪЗКА“ (DUMMY HALF): играчът, който взема отиграната от докоснатия съотборник топка

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР: топката се оставя на земята, повежда се с крак не повече от 1 м. и отново се взема с ръце.

16. Ако играч/и от защитаващия се отбор не се изтеглят, те са в положение на засада. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

17. При докосване с блъскане или бутане. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

18. Засада: когато отборът в защита не се е изтеглил 5 метра назад. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

19. Пас напред: Когато топката е подадена в посока на противниковата гол-линия. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

20. Пас след докосване: Когато докоснатият играч подаде топката. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

22. Отиграване на топката при липса на докосване: Когато играчът без да е бил докоснат, търкулне топката между краката си. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

23. Повече от 1 метър: топката не бива да се търкаля повече от 1 метър. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

24. Препречване: Пречене на защитаващите се страна да направи докосване. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

25. Отклонение: Когато защитаващ играч промени посоката преди да се е изтеглил 5 метра назад. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

26. За по-незначителни нарушения като препиране със съдията, влизане с тяло, спъване и др. Играчът бива отстранен от срещата за 5 минути.

27. За нечиста игра под всякаква форма (съдията е единствен съдник) провинилият се играч бива отстранен до края на срещата.

 

ПОСТОВЕ В РЪГБИ 15

февруари 10, 2008

Нападатели – от 1 до 8 номер.Участието им в отсъдената схватка ги разделя на 3 линий:

 

 

Първа линия са състезателите с номера  1 , 2 , 3 .Състезател номер 2 е острието на схватката и е по известен като ТАЛАНЬОР  ( френски – talonneur ) или ХУКЪР  ( английски – hooker ) Неговите функций са спечелване на топката при схватка посредством крак (talon-пета) : хвърляне на тъч .

 

 

1 и 3 номер : ляв и десен ПИЛИЕР (френски – pilier )  или  prop на английски.Техните функций  са като стълбове на схватката и повдигане на играчите от 2 линия при тъч .

 

 

Номера 4 и 5 са играчи от 2 ЛИНИЯ ( английски –  lock ).Това са най високите играчи на отбора Техните функций са участие в схватката и печелена на топката при изпълнение на тъч.

Играч номер 4 е първи специалист на тъча ,а номер 5 съответно втори специалист на тъча

 

 

ТРЕТА ЛИНИЯ включва играчите с номера  6 , 7 , 8 . играчите с номера 6 и 7 са крила (  flank )

Участие в схватката и тъча .Номер 8 е известен като затварач на схватката  (  английски – Eightman )

 

 

НОМЕР  9 свръзка на нападателите и е плеймейкър (английски- Scrumhalf) , (Demi de melee- френски)

Неговата работа е вкарването на топката в схватка и организирането на атаката

 

 

Номер 10  до номер 15  е   3/4 ЛИНИЯ .Номер 10 е свръзка 3/4 линия  ( английски- Flyhalf)

(френски- Demi d’ouverture).Организира и развива атаката .Обикновенно един от шутьорите на отбора .Номерата 11 и 14 са крилата на 3/4 линия (англииски- Wing),(френски – aile)

 

 

Номер 12 е първи  център ,а номер 13 е втори център на английски и френски – Centre

 

 

Номер 15  е последеният играч ,койти се намира най отзад в защита (английски -Fullback)

Първа тренировка за годината

февруари 3, 2008

На 02.02.2008г. се появих за пръв път тази година на тренировка!

За мен тази тренировка бе много трудна, защото всъщност това ми е първа тренировка от 2-3 години насам, а освен това и съм малко настинал, така че дишането беше доста трудно.

Освен тренировките по Ръгби, от средата на януари, започнах да ходя на фитнес.

Тази година мисля да си върна формата от преди три години!

Hello world!

януари 15, 2008

skgi_110718_16020.jpgrugby-1.jpg